:

Geografiska informationssystem för trafik och transporter, 6 hp

Geografiska informationssystem för trafik och transporter, 6 hp

HT 2022, Kvartsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Det övergripande syftet med kursen är att ge en introduktion till geografisk informationsteknik samt mera ingående kunskaper om geografiska informationssystem som verktyg för ingenjörer. Kursen ska även ge en introduktion till grundläggande programmering i Matlab.

Kursen ges helt på distans. Inga träffar på Campus.

En unik examen Visa/dölj innehåll