Dataanalys för smarta städer, 6 hp

Dataanalys för smarta städer, 6 hp

HT 2022, Tredjedelsfart, Ortsoberoende

I den här kursen lär du dig hur du ska använda och tolka data för att bättre kunna fatta beslut, inom framförallt området smarta städer. Verklighetsanknutna exempel kommer att studeras, med koppling till exempelvis trafikstyrning, logistik, telekommunikation och städers mobilitetsmönster.

Kursen ges helt på distans. Inga träffar på Campus.

Kursen ges i sin helhet på engelska.

En unik examen