Grundläggande optimeringslära, 7.5 hp

HT 2023, Kvartsfart, Ortsoberoende

Optimeringslära handlar om att finna det bästa sättet att göra saker. Men man gissar inte. Genom att använda matematiska modeller och matematiska metoder, med bevisad funktionalitet, kan man vara säker på att den absolut bästa lösningen, optimum, erhålls. Kursen fokuserar på metoder, dvs. hur man ska gå till väga, steg för steg, för att slutligen komma fram till optimum. Det finns dock inte en enda metod som passar till alla olika optimeringsproblem.

I kursen behandlas många olika typer av optimeringsproblem, och till varje typ beskrives den eller de metoder som fungerar bäst. Problemtyper som behandlas är graf- och flödesproblem, såsom kortaste vägproblem, handelsresandeproblem, brevbärarproblem, minkostnads- och maxflödesproblem, men också allmänna linjära och olinjära problem samt heltalsproblem och kombinatoriska problem. Alla dessa problemtyper kräver olika typer av metoder, med olika egenskaper. Kursen innehåller även en del om heuristiker, vilket är metoder som används när optimeringsproblemet är för svårt för att lösas exakt. Dessa metoder finner lösningar som förhoppningsvis är bra, på kortare tid. 

Kursen fokuserar inte på matematisk teori, utan mer på praktiska lösningsmetoder, med målet att täcka i stort sett alla typer av optimeringsproblem som förekommer inom industri och samhälle.
Kursen innehåller många övningsexempel avsedda för handräkning, samt datorlaborationer för att ge exempel på hur beräkningarna kan göras med hjälp av dator.

En viktig aspekt i kursen är att visa hur användbar optimering är för verkliga problem, och att ge en bra grund för användandet av optimering inom de flesta branscher och verksamheter, och för att därigenom underlätta vägen till hållbar utveckling.

Kursen ges helt på distans. En kurshemsida kommer att ge läsinstruktioner till den svenska boken, och länkar till egenproducerade filmer (på YouTube) med föreläsningarna, samt listor på lämpliga övningsuppgifter i boken, och information om datorlaborationerna, vilka kan göras dels på egen dator, och dels via ThinLinc på universitetets datorer. Frågetillfällen på distans kommer att anordnas, och frågor till kursledningen kan också ställas fortlöpande via epost.

En unik examen