:

One Year Master - Entreprenörskap och innovation, 60 hp

One Year Master - Entreprenörskap och innovation, 60 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

One Year Master - Entreprenörskap och innovation, 60 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och innovation på helfart under ett år och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi - One Year Master in Business Administration. Under höstterminen läses kurserna Entreprenörskap och organisatorisk förändring 15hp, samt Innovation and Project Management 15hp. Under vårterminen skrivs en Magisteruppsats 30hp inom inriktningen. Undervisning och/eller examination kan komma att ske på engelska.

Urvalsgrupper – med procentuell antagning (utan inbördes rangordning): 
1. 40% av platserna - Sökande med registrering på företagsekonomi 3 vid LiU samt sökande från något av civilekonomprogrammen vid LiU med kandidatexamen 180 hp i huvudområdet företagsekonomi. 
2. 30% av platserna - Sökande med civilekonomexamen 240 hp från LiU i huvudområdet företagsekonomi.  
3. 30% av platserna - Övriga, sökande med kandidatexamen 180 hp i företagsekonomi eller motsvarande.

En unik examen Visa/dölj innehåll