One Year Master - Entreprenörskap och innovation, 60 hp

One Year Master - Entreprenörskap och innovation, 60 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

One Year Master - Entreprenörskap och innovation, 60 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och innovation på helfart under ett år och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi - One Year Master in Business Administration. Under höstterminen läses kurserna Entreprenörskap och organisatorisk förändring 15hp, samt Innovation and Project Management 15hp. Under vårterminen skrivs en Magisteruppsats 30hp inom inriktningen. Undervisning och/eller examination kan komma att ske på engelska.

Urvalsgrupper:
1. Sökande med registrering på Företagsekonomi 3 vid LiU, 2. Sökande med registrering på något av Civilekonomprogrammen vid LiU, 3. Övriga behöriga sökande.

En unik examenVisa/dölj innehåll