:

One Year Master - Strategy and Marketing, 60 hp

One Year Master - Strategy and Marketing, 60 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot strategi och marknadsföring på helfart under ett år, och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi - One Year Master in Business Administration. Under höstterminen läses kurserna Strategy - Classic and Contemporary Views, 15hp, samt Advanced Consumer Marketing, 15hp. Under vårterminen skrivs en Magisteruppsats 30hp inom inriktningen.

Urvalsgrupper – med procentuell antagning (utan inbördes rangordning): 
1. 40% av platserna - Sökande med registrering på företagsekonomi 3 vid LiU samt sökande från något av civilekonomprogrammen vid LiU med kandidatexamen 180 hp i huvudområdet företagsekonomi. 
2. 30% av platserna - Sökande med civilekonomexamen 240 hp från LiU i huvudområdet företagsekonomi.  
3. 30% av platserna - Övriga, sökande med kandidatexamen 180 hp i företagsekonomi eller motsvarande.

En unik examen Visa/dölj innehåll