Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell, 300 hp

Civilingenjör industriell ekonomi internationell programbild 6ciei

Vill du arbeta utomlands, eller jobba i Sverige mot den internationella marknaden? Avancerad matematik i kombination med ekonomi, teknik och språk ger dig en kvalificerad civilingenjörsutbildning anpassad för internationella uppdrag.

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Det här programmet ger dig möjligheter till en internationell karriär genom intensiva kurser i något av de stora världsspråken och ett studieår utomlands. Samtidigt blir du lika mycket ingenjör som om du hade läst Industriell ekonomiprogrammet utan språkinriktning.

Förkunskaper i språk krävs

De intensiva språkkurserna fokuserar på grundläggande teknisk kommunikation på det valda språket. Väljer du japanska eller kinesiska kan du bli behörig genom att läsa ett förberedande år i Asienkunskap innan du söker. Programmet följer i stort sett samma upplägg som Industriell ekonomi där de första åren ger en bred kunskapsbas i matematik, teknik och ekonomi. Skillnaden är att några kurser per år byts mot teknisk kommunikation på det språk du väljer. I årskurs två väljer du teknisk inriktning: bioteknik, datateknik, energiteknik, maskinteknik eller systemteknik.

Internationell kompetens

Ett av språkundervisningens mål är att på bästa sätt förbereda dig för kurserna i teknik och ekonomi som du i årskurs tre läser utomlands. Du får lära dig att leva självständigt i ett främmande land och samarbeta med människor från skilda kulturella miljöer. För de flesta är utlandsåret den roligaste tiden på hela utbildningen.

Många masterprofiler

Under de två sista åren läser du en masterprofil som tack vare vårt företagsnätverk också ger dig en stark koppling till näringslivet. Välj mellan åtta olika ekonomiska masterprofiler – se länk här nedan. Det finns även möjlighet att välja en teknisk masterprofil. Den obligatoriska kursen Integrerad företagsplanering låter dig praktiskt tillämpa dina teoretiska kunskaper. Tillsammans med andra studenter genomlyser du ett verkligt företag ur tekniskt och ekonomiskt perspektiv och presenterar sedan resultatet för företagsledningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som många väljer att göra utomlands för att ytterligare stärka sina språkkunskaper och etablera kontakter med företag.

Attraktiv kandidat

Många stora industriföretag arbetar idag globalt. Som civilingenjör i industriell ekonomi med internationell inriktning är du en mycket attraktiv kandidat för dessa företag, antingen genom att från Sverige jobba mot den internationella marknaden eller genom att arbeta på ett kontor utomlands.

De här ämnena läser du

Meritvärde

Efter utbildningen

Som civilingenjör i industriell ekonomi, internationell har du en bred bas i ekonomi, management, teknikutveckling och språk. Det gör dig mycket eftertraktad för jobb på ledande positioner inom teknikföretag, särskilt internationella teknikföretag.

Den ekonomiska och tekniska specialisering du väljer under utbildningen, till exempel mot logistik, industriell marknadsföring, bioteknik eller maskinteknik, bestämmer till viss del i vilken sektor och vilken position du kommer att ha lättast att få jobb. Samtidigt är du civilingenjör med civilingenjörens fulla flexibilitet och kommer att ha lätt att byta inriktning under din karriär.

Arbetsområden

Civilingenjörer i industriell ekonomi blir ofta chefer och ledare. Du har därför stora chanser att få en position där ledaransvar är lika viktigt som teknisk kompetens. Det kan till exempel handla om jobb som:

 • Projektledare, där du ansvarar för ett tekniskt projekt och fattar beslut om budget, personal och projektramar. Dina medarbetare kan vara spridda över jordklotet och du blir den som håller samman teamet. Du kommer även att ansvara för att löpande hålla ledning och andra intressenter, till exempel marknadsavdelning och produktionsavdelning, informerade om projektet och vara länken mellan ledningen och ingenjörsteamet.
 • Produktchef, där du ansvarar för en produkt eller en produktkategori och ansvarar för produktutveckling, ekonomianalys och marknadsanalys.
 • Processingenjör, där du analyserar och utvecklar företagets processer, till exempel produktionsflöden, produktionsscheman och produktspecifikationer för att hitta sätt att effektivisera produktionsprocessen.
 • Logistikutvecklare, där du analyserar ledtider, leveranser och kapacitet för att säkerställa och förbättra sälj- och supportprocesser.
 • Affärsutvecklare, där du analyserar nationella och internationella marknader och utvecklar nya användningsområden för företagets produkter.
 • Industriell marknadsförare, där du ansvarar för att sälja in företagets produkter till andra företag.
 • Platschef, där du ansvarar för en av företagets underavdelningar, ofta en marknadsförings-, produktions- eller supportavdelning utomlands.
 • Sourcing manager, där du ansvarar för inköpsfrågor, oftast genom att hitta, utvärdera och förhandla med nationella och internationella leverantörer.

Arbetsmarknad

Det råder brist på civilingenjörer och som civilingenjör i industriell ekonomi med internationell inriktning kommer du att ha lätt att hitta jobb. Eftersom du har så breda kunskaper och kan ta dig an många, vitt skilda uppgifter, har du stora möjligheter att få jobba med det du finner intressant och att få jobb på ett multinationellt företag i Sverige eller utomlands. Här är några exempel på jobb som tidigare studenter har:

 • Projektledare
 • Product Sales Coordinator
 • Produktchef
 • Internationell marknadsförare
 • Kontorschef för Exportrådet
 • Entreprenör / egen företagare

Utbildningen ledde fram till att jag idag har världens bästa jobb

Malin Wallin, alumn I-programmet

Så gick det sen

En busslast med I-alumner anlände till Linköping och LiU, tio år efter studiestarten. Här berättar de om vad de gör idag och vad industriell ekonomi betytt för dem.

Utlandsstudier inom programmet

Artiklar om utbildningen

Ladda ned mer information

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.

Förberedande utbildningar