Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell, 300 hp

Civilingenjör industriell ekonomi internationell programbild 6ciei

Matematik, teknik och ekonomi är lika centralt i denna internationella version av programmet, men här vässar vi utbildningen med tekniska språkkurser, ett obligatoriskt utlandsår och en internationell examen – helt enkelt en unik mix för dig som siktar på en global karriär.

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Programmet har fem olika språkinriktningar: franska, tyska, spanska, japanska och kinesiska. Du måste ha förkunskaper i det valda språket för att kunna söka till programmet. Vill du välja japanska eller kinesiska kan du bli behörig genom att först läsa det förberedande kurspaketet i Asienkunskap – se länk längre ner på sidan.

Obligatoriskt utlandsår

Du läser matematik, teknik och ekonomi och andra ingenjörsämnen ihop med det vanliga Industriell ekonomi-programmet. Men sedan läser du även språkkurser med fokus på teknisk kommunikation, som en uppvärmning inför det obligatoriska utlandsåret i årskurs tre. Kandidatarbetet är frivilligt, beroende på vilka möjligheter som erbjuds vid det utländska universitet du väljer att åka till. Om du läser minst hälften av kurserna på det valda språket får du dessutom en internationell examen. För de flesta är utlandsåret den roligaste tiden på hela utbildningen. Du kommer hem med mängder av intryck och nyttiga erfarenheter.

Anknytning till näringslivet

De två sista åren fördjupar du dig inom management, som tack vare vårt företagsnätverk ger dig anknytning till näringslivet. Välj mellan åtta olika masterprofiler – se länk här nedan. Den obligatoriska kursen Integrerad företagsplanering låter dig praktiskt tillämpa dina teoretiska kunskaper. Tillsammans med andra studenter genomlyser du ett verkligt företag ur tekniskt och ekonomiskt perspektiv och presenterar sedan resultatet för företagsledningen. Avslutningsvis gör du ditt examensarbete inom din valda masterprofil.

Attraktiv för globala företag

Som färdig civilingenjör i industriell ekonomi med internationell inriktning är du mycket attraktiv för företag som verkar globalt, antingen genom att från Sverige jobba mot den internationella marknaden eller genom att arbeta på ett lokalt kontor utomlands.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Masterprofiler
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Som civilingenjör i industriell ekonomi, internationell har du en bred bas i ekonomi, management, teknikutveckling och språk. Det gör dig mycket eftertraktad för jobb på ledande positioner inom teknikföretag, särskilt internationella teknikföretag.

Den ekonomiska och tekniska specialisering du väljer under utbildningen, till exempel mot logistik, industriell marknadsföring, bioteknik eller maskinteknik, bestämmer till viss del i vilken sektor och vilken position du kommer att ha lättast att få jobb. Samtidigt är du civilingenjör med civilingenjörens fulla flexibilitet och kommer att ha lätt att byta inriktning under din karriär.

Arbetsområden

Civilingenjörer i industriell ekonomi blir ofta chefer och ledare. Du har därför stora chanser att få en position där ledaransvar är lika viktigt som teknisk kompetens. Det kan till exempel handla om jobb som:

 • Projektledare, där du ansvarar för ett tekniskt projekt och fattar beslut om budget, personal och projektramar. Dina medarbetare kan vara spridda över jordklotet och du blir den som håller samman teamet. Du kommer även att ansvara för att löpande hålla ledning och andra intressenter, till exempel marknadsavdelning och produktionsavdelning, informerade om projektet och vara länken mellan ledningen och ingenjörsteamet.
 • Produktchef, där du ansvarar för en produkt eller en produktkategori och ansvarar för produktutveckling, ekonomianalys och marknadsanalys.
 • Processingenjör, där du analyserar och utvecklar företagets processer, till exempel produktionsflöden, produktionsscheman och produktspecifikationer för att hitta sätt att effektivisera produktionsprocessen.
 • Logistikutvecklare, där du analyserar ledtider, leveranser och kapacitet för att säkerställa och förbättra sälj- och supportprocesser.
 • Affärsutvecklare, där du analyserar nationella och internationella marknader och utvecklar nya användningsområden för företagets produkter.
 • Industriell marknadsförare, där du ansvarar för att sälja in företagets produkter till andra företag.
 • Platschef, där du ansvarar för en av företagets underavdelningar, ofta en marknadsförings-, produktions- eller supportavdelning utomlands.
 • Sourcing manager, där du ansvarar för inköpsfrågor, oftast genom att hitta, utvärdera och förhandla med nationella och internationella leverantörer.

Arbetsmarknad

Det råder brist på civilingenjörer och som civilingenjör i industriell ekonomi med internationell inriktning kommer du att ha lätt att hitta jobb. Eftersom du har så breda kunskaper och kan ta dig an många, vitt skilda uppgifter, har du stora möjligheter att få jobba med det du finner intressant och att få jobb på ett multinationellt företag i Sverige eller utomlands. Här är några exempel på jobb som tidigare studenter har:

 • Projektledare
 • Product Sales Coordinator
 • Produktchef
 • Internationell marknadsförare
 • Kontorschef för Exportrådet
 • Entreprenör /egen företagare

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Relaterade utbildningar
Visa/dölj innehåll