Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell, 300 hp

Matematik, teknik och ekonomi är lika centralt i denna internationella version av programmet, men här vässar vi utbildningen med tekniska språkkurser, ett obligatoriskt utlandsår och en internationell examen – helt enkelt en unik mix för dig som siktar på en global karriär.

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska

HT 2022, Helfart, Linköping

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska

HT 2022, Helfart, Linköping

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska

HT 2022, Helfart, Linköping

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska

HT 2022, Helfart, Linköping

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska

HT 2022, Helfart, Linköping

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska

HT 2023, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska

HT 2023, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska

HT 2023, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska

HT 2023, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska

HT 2023, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Obligatoriskt utlandsår

Du läser matematik, teknik och ekonomi och andra ingenjörsämnen ihop med det vanliga Industriell ekonomi-programmet. Men sedan läser du även språkkurser med fokus på teknisk kommunikation, som en uppvärmning inför det obligatoriska utlandsåret i årskurs tre. Kandidatarbetet är frivilligt, beroende på vilka möjligheter som erbjuds vid det utländska universitet du väljer att åka till. Om du läser minst hälften av kurserna på det valda språket får du dessutom en internationell examen. För de flesta är utlandsåret den roligaste tiden på hela utbildningen. Du kommer hem med mängder av intryck och nyttiga erfarenheter.

Förkunskaper i språk krävs

De intensiva språkkurserna fokuserar på grundläggande teknisk kommunikation på det valda språket. Väljer du japanska eller kinesiska kan du bli behörig genom att läsa någon av våra förberedande utbildningar Asienkunskap – japanska eller Asienkunskap – kinesiska innan du söker. Programmet följer i stort sett samma upplägg som Industriell ekonomi där de första åren ger en bred kunskapsbas i matematik, teknik och ekonomi. Skillnaden är att några kurser per år byts mot teknisk kommunikation på det språk du väljer. I mitten av årskurs två väljer du en teknisk inriktning inom bioresurser och hållbart nyttjande, datateknik, energiteknik, maskinteknik eller systemteknik.

Anknytning till näringslivet

De två sista åren fördjupar du dig inom management, som tack vare vårt företagsnätverk ger dig anknytning till näringslivet. Välj mellan åtta olika masterprofiler – se länk här nedan. Den obligatoriska kursen Integrerad företagsplanering låter dig praktiskt tillämpa dina teoretiska kunskaper. Tillsammans med andra studenter genomlyser du ett verkligt företag ur tekniskt och ekonomiskt perspektiv och presenterar sedan resultatet för företagsledningen. Avslutningsvis gör du ditt examensarbete inom din valda masterprofil.

Attraktiv för globala företag

Som färdig civilingenjör i industriell ekonomi med internationell inriktning är du mycket attraktiv för företag som verkar globalt, antingen genom att från Sverige jobba mot den internationella marknaden eller genom att arbeta på ett lokalt kontor utomlands.

Det här läser du Visa/dölj innehåll

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Meritvärde Visa/dölj innehåll

Antagningsstatistik för tidigare år finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Masterprofiler Visa/dölj innehåll

Karriär och framtid Visa/dölj innehåll

Som civilingenjör i industriell ekonomi, internationell har du en bred bas i ekonomi, management, teknikutveckling och språk. Det gör dig mycket eftertraktad för jobb på ledande positioner inom teknikföretag, särskilt internationella teknikföretag. Den ekonomiska och tekniska specialisering du väljer under utbildningen, till exempel mot logistik, industriell marknadsföring, bioteknik eller maskinteknik, bestämmer till viss del i vilken sektor och vilken position du kommer att ha lättast att få jobb. Samtidigt är du civilingenjör med civilingenjörens fulla flexibilitet och kommer att ha lätt att byta inriktning under din karriär.

Arbetsområden

Civilingenjörer i industriell ekonomi blir ofta chefer och ledare. Du har därför stora chanser att få en position där ledaransvar är lika viktigt som teknisk kompetens.

  • Projektledare, ansvara för ett tekniskt projekt och fatta beslut om budget, personal och projektramar. Hålla samman teamet som kanske finns över hela världen. Ha ansvar för  löpande information om projektet till ledning, marknadsavdelning och produktionsavdelning och vara länken mellan ledningen och ingenjörsteamet.
  • Produktchef, ansvara för utveckling, ekonomianalys och marknadsanalys gällande en produkt eller produktkategori.
  • Processingenjör, analysera och utveckla företagets processer, till exempel produktionsflöden, produktionsscheman och produktspecifikationer för att hitta sätt att effektivisera produktionsprocessen.
  • Logistikutvecklare, analysera ledtider, leveranser och kapacitet för att säkerställa och förbättra sälj- och supportprocesser.
  • Affärsutvecklare, analysera nationella och internationella marknader och utveckla nya användningsområden för företagets produkter.
  • Industriell marknadsförare, ansvara för att sälja in företagets produkter till andra företag.
  • Platschef, ansvara för en av företagets underavdelningar, ofta en marknadsförings-, produktions- eller supportavdelning utomlands.
  • Sourcing manager, ansvara för inköpsfrågor, oftast genom att hitta, utvärdera och förhandla med nationella och internationella leverantörer.

Arbetsmarknad

Det råder brist på civilingenjörer och som civilingenjör i industriell ekonomi med internationell inriktning kommer du att ha lätt att hitta jobb. Eftersom du har så breda kunskaper och kan ta dig an många, vitt skilda uppgifter, har du stora möjligheter att få jobba med det du finner intressant och att få jobb på ett multinationellt företag i Sverige eller utomlands.

Artiklar Visa/dölj innehåll

Studentlivet Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier Visa/dölj innehåll

Relaterade utbildningar Visa/dölj innehåll