Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell

300 hp

Matematik, teknik och ekonomi är lika centralt i denna internationella version av programmet, men här vässar vi utbildningen med tekniska språkkurser, ett obligatoriskt utlandsår och en internationell examen – helt enkelt en unik mix för dig som siktar på en global karriär.

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska

HT 2023 / Helfart / Linköping

Inställd

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska

HT 2023 / Helfart / Linköping

Inställd

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska

HT 2023 / Helfart / Linköping

Inställd

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska

HT 2023 / Helfart / Linköping

Inställd

Du läser matematik, teknik och ekonomi och andra ingenjörsämnen ihop med det vanliga Industriell ekonomi-programmet. Men sedan läser du även språkkurser med fokus på teknisk kommunikation, som en uppvärmning inför det obligatoriska utlandsåret i årskurs tre. Kandidatarbetet är frivilligt, beroende på vilka möjligheter som erbjuds vid det utländska universitet du väljer att åka till. Om du läser minst hälften av kurserna på det valda språket får du dessutom en internationell examen. För de flesta är utlandsåret den roligaste tiden på hela utbildningen. Du kommer hem med mängder av intryck och nyttiga erfarenheter.

Förkunskaper i språk krävs

De intensiva språkkurserna fokuserar på grundläggande teknisk kommunikation på det valda språket. Väljer du japanska eller kinesiska kan du bli behörig genom att läsa någon av våra förberedande utbildningar Asienkunskap – japanska eller Asienkunskap – kinesiska innan du söker. Programmet följer i stort sett samma upplägg som Industriell ekonomi där de första åren ger en bred kunskapsbas i matematik, teknik och ekonomi. Skillnaden är att några kurser per år byts mot teknisk kommunikation på det språk du väljer. I mitten av årskurs två väljer du en teknisk inriktning inom bioresurser och hållbart nyttjande, datateknik, energiteknik, maskinteknik eller systemteknik.

Anknytning till näringslivet

De två sista åren fördjupar du dig inom management, som tack vare vårt företagsnätverk ger dig anknytning till näringslivet. Välj mellan åtta olika masterprofiler (se nedan). Den obligatoriska kursen Integrerad företagsplanering låter dig praktiskt tillämpa dina teoretiska kunskaper. Tillsammans med andra studenter genomlyser du ett verkligt företag ur tekniskt och ekonomiskt perspektiv och presenterar sedan resultatet för företagsledningen. Avslutningsvis gör du ditt examensarbete inom din valda masterprofil.

Attraktiv för globala företag

Som färdig civilingenjör i industriell ekonomi med internationell inriktning är du mycket attraktiv för företag som verkar globalt, antingen genom att från Sverige jobba mot den internationella marknaden eller genom att arbeta på ett lokalt kontor utomlands.

Det här läser du

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Meritvärde

Antagningsstatistik för tidigare år finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Tekniska inriktningar

Andra året väljer du en av följande inriktningar.

Biologiska resurser och hållbart nyttjande

Lär dig om biologiska mekanismer, ekologi och resurseffektivitet för att kunna organisera och leda teknisk och affärsmässig utveckling i gränsområdet där biologi, teknik och samhälle möts.

Datateknik

Främst inriktad på mjukvara, som programmeringsspråk och databaser, men ger också grundläggande kunskaper om datorers uppbyggnad.

Energiteknik

Grundläggande energi- och miljöteknik med fokus på energisystem. Du får kunskaper om modern elproduktion, biodrivmedel, energieffektivisering och miljöanpassad design och produktion.

Maskinteknik

Ger kunskaper om materialval, hållfasthet, design och produktionsteknik som krävs för en hållbar och effektiv utveckling och tillverkning av produkter i modern industri.

Systemteknik

System och informationsflödet mellan dem i form av signaler, exempelvis inom telekommunikation, reglerteknik eller signal- och bildbehandling.

Masterprofiler

Civilingenjörsprogrammen i industriell ekonomi har åtta masterprofiler att välja mellan.

Digitalisering och management

Handlar om de snabbväxande, IT-intensiva företagen och deras organisations- och styrformer. Du läser om hur vår teknikintensiva miljö kan skapa värde för aktörer och hur risker kan upptäckas.

Fördjupad information om Digitalisering och management

Finans

Hur olika finansiella instrument fungerar och värderas, samt hur de påverkar företags beslutsfattande.

Industriell marknadsföring

Hur företag samverkar och gör affärer med varandra i en värdeskapande process genom olika erbjudanden och marknadskännedom. Fokuserar på hur relationen säljare-köpare kan utvecklas.

Fördjupad information om Industriell marknadsföring

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling gör företag framgångsrika. Denna profil ger studenten verktyg för att leda och driva verksamhetsutvecklingsprojekt inom privat och offentlig sektor med kundorientering och kundtillfredsställelse som drivkraft.

Fördjupad information om Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Logistik och supply chain management

Handlar om att utifrån ett helhetsperspektiv utveckla och styra material- och informationsflöden i syfte att bidra till långsiktig lönsamhet.

Fördjupad information om Logistik och supply chain management

Produktionsledning

Hur matematiska optimeringsmodeller och simulering hjälper tillverkande företag att styra mot en resurssnål, snabb och flexibel produktion.

Fördjupad information om Produktionsledning

Projekt, innovation och entreprenörskap

Förenar moment kring entreprenörskap, tidiga utvecklingsprocesser samt ledarskap och projektstyrning. Du analyserar företag, organisationsformer och styrmetoder.

Strategi och styrning

Du undersöker hur företag och organisationer förändras för att fortsätta vara framgångsrika. En nyckelfråga är hur de utvecklas mot en ökad ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Fördjupad information om Strategi och styrning

Karriär och framtid

Som civilingenjör i industriell ekonomi, internationell har du en bred bas i ekonomi, management, teknikutveckling och språk. Det gör dig mycket eftertraktad för jobb på ledande positioner inom teknikföretag, särskilt internationella teknikföretag. Den ekonomiska och tekniska specialisering du väljer under utbildningen, till exempel mot logistik, industriell marknadsföring, bioteknik eller maskinteknik, bestämmer till viss del i vilken sektor och vilken position du kommer att ha lättast att få jobb. Samtidigt är du civilingenjör med civilingenjörens fulla flexibilitet och kommer att ha lätt att byta inriktning under din karriär.

Arbetsområden

Civilingenjörer i industriell ekonomi blir ofta chefer och ledare. Du har därför stora chanser att få en position där ledaransvar är lika viktigt som teknisk kompetens.

  • Projektledare, ansvara för ett tekniskt projekt och fatta beslut om budget, personal och projektramar. Hålla samman teamet som kanske finns över hela världen. Ha ansvar för  löpande information om projektet till ledning, marknadsavdelning och produktionsavdelning och vara länken mellan ledningen och ingenjörsteamet.
  • Produktchef, ansvara för utveckling, ekonomianalys och marknadsanalys gällande en produkt eller produktkategori.
  • Processingenjör, analysera och utveckla företagets processer, till exempel produktionsflöden, produktionsscheman och produktspecifikationer för att hitta sätt att effektivisera produktionsprocessen.
  • Logistikutvecklare, analysera ledtider, leveranser och kapacitet för att säkerställa och förbättra sälj- och supportprocesser.
  • Affärsutvecklare, analysera nationella och internationella marknader och utveckla nya användningsområden för företagets produkter.
  • Industriell marknadsförare, ansvara för att sälja in företagets produkter till andra företag.
  • Platschef, ansvara för en av företagets underavdelningar, ofta en marknadsförings-, produktions- eller supportavdelning utomlands.
  • Sourcing manager, ansvara för inköpsfrågor, oftast genom att hitta, utvärdera och förhandla med nationella och internationella leverantörer.

Arbetsmarknad

Det råder brist på civilingenjörer och som civilingenjör i industriell ekonomi med internationell inriktning kommer du att ha lätt att hitta jobb. Eftersom du har så breda kunskaper och kan ta dig an många, vitt skilda uppgifter, har du stora möjligheter att få jobba med det du finner intressant och att få jobb på ett multinationellt företag i Sverige eller utomlands.

Artiklar

Studentlivet

Utlandsstudier

Relaterade utbildningar