Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell

300 hp

Vill du lösa svåra tekniska problem? Är du redo för avancerad matematik och fysik? Drömmer du om en internationell karriär? Då är det dags att tänka utanför gränserna och våga plugga på ett främmande språk.

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska

HT 2022 / Helfart / Linköping

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska

HT 2022 / Helfart / Linköping

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska

HT 2022 / Helfart / Linköping

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska

HT 2022 / Helfart / Linköping

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska

HT 2022 / Helfart / Linköping

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Teknisk fysik och elektroteknik är ett civilingenjörsprogram som genom en gedigen matematisk grund gör dig redo att lösa komplexa tekniska problem inom vitt skilda områden. Lägg därtill en internationell inriktning, där du dessutom studerar utomlands på ett främmande språk, så får du ett program som saknar motsvarighet i Sverige.

Ingen vanlig utbytesstudent

Det internationella programmet har mycket gemensamt med syskonprogrammet Teknisk fysik och elektroteknik. Den starka basen i matematik, fysik och elektroteknik gör dig till en skicklig problemlösare. Skillnaden är att du läser teknisk och vetenskaplig kommunikation på ett främmande språk, på en nivå som gör att du kan studera även i icke engelsktalande länder. Tempot är högt, så för att söka hit behöver du goda förkunskaper i det valda språket.

Utlandsår ger stora möjligheter

Väljer du japanska eller kinesiska kan du komplettera behörigheten genom att läsa ett förberedande år i Asienkunskap. Det tredje året tillbringar du vid ett universitet i ett land inom ditt språkområde.  

Här får du chans att bli funktionellt trespråkig och lära dig interkulturell kommunikation samtidigt som du är en vanlig student – till exempel bland chilenare i Valparaiso, fransmän i Grenoble eller kineser i Beijing. Du har dessutom möjlighet att läsa det fjärde året utomlands. Vill du göra ditt examensarbete i annat land under det femte året så går det också bra.

Masterprofilerna består av kurser inom ett väldefinierat tekniskt område, där en av kurserna är en projektkurs. Du har hela 13 olika masterprofiler att välja mellan – se länk här nedan.

Internationellt försprång

Det här är en utbildning som kräver det lilla extra men det kommer även att ge något utöver det vanliga. Efter utbildningen är du förberedd för att hantera stora tekniska utmaningar i företag över hela världen, men du har också ett försprång om du vill arbeta i ett utländskt företag här i Sverige. Många av våra studenter hamnar snabbt i ledande roller som utvecklingsingenjörer, tekniska specialister eller chefer i teknikföretag. Andra arbetar som projektledare, egna företagare eller forskare vid universitet eller forskningsinstitut.

Det här läser du

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Meritvärde

Antagningsstatistik för tidigare år finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Masterprofiler

Civilingenjörsprogrammen i teknisk fysik och elektroteknik har 13 masterprofiler att välja mellan.

Datadriven analys och maskinintelligens

Profilen fokuserar på algoritmer för analys av stora datamängder. Denna data kan bestå av signaler och observationer i tekniska och fysikaliska system, eller information skapad av människor på exempelvis Internet, sociala nätverk och i ekonomiska system. Du lär dig särskilt metoder inom maskininlärning, statistisk signalbehandling, dataanalys och matematisk statistik, samt hur sådana metoder implementeras i mjukvara.

Datorseende och signalanalys

Lär dig metoder för att ta fram information ur signaler och bilder inom exempelvis datorseende och medicinska system, där bilder från satelliter, mikroskop och kameror används för att informera om miljöpåverkan, ställa diagnoser på patienter eller bestämma hur en robot ska manövrera.

Fördjupad information om Datorseende och signalanalys

Elektronik

Utveckling, konstruktion och implementering av elektroniksystem för telekommunikation, signalbehandling, energiskördning och sensorer. Profilen spänner från VLSI-konstruktion till systemkonstruktion.

Fördjupad information om Elektronik

Finansiell matematik

Profilen ger en stabil matematisk grund till finans och innehåller kurser inom förvaltning, riskhantering och värderingsmetodik. Du lär dig hur finansiella marknader fungerar och får erfarenhet av att lösa matematiska problemfrågeställningar med utgångspunkt i data från finansiella marknader.

Fotonik och kvantteknologi

Goda kunskaper i optik och fotonik är centrala för modern kamera-, sensor- och kommunikationsteknologi. Samtidigt är kvantteknologi på rejäl frammarsch, till exempel inom kvantkryptografi och kvantdatorer. Profilen ger dig breda kunskaper inom både teknisk fysik och elektroteknik, riktat mot dessa båda områden.

Kommunikation

Gör dig redo att hantera framtidens kommunikationsutmaningar och aktivt forma det uppkopplade samhället. I profilen ingår bland annat kurser i transmission och kodning av information, trådlös teknik, signalbehandling och datornätverk, samt hårdvara för implementation av kommunikationslänkar.

Medicinsk teknik

Ger kunskaper om den senaste tekniken inom hälsa och sjukvård. Med kompetens i anatomi, fysiologi och signalbehandling kan du vara med och utveckla livräddande teknik. Bildanalys, neuroteknik och smarta kläder är några områden.

Mekatronik

Alla avancerade produkter är ett resultat av samdesign mellan mekanik och elektronik där ingenjörer från flera områden möts i produktutvecklingsprocessen. Här fördjupar du dig inom hydraulik/reglerteknik/elektroteknik/fordonssystem vilket förbereder dig för jobb med produktutveckling inom många olika branscher.

Fördjupad information om Mekatronik

Styr- och informationssystem

Egenskaperna hos tekniska system kan ofta förbättras när det fysiska systemet kombineras med mjukvarualgoritmer för styrning eller informationsutvinning. Lär dig hur matematiska modeller av industriella system tas fram och används för reglering, signalbehandling och övervakning.

System-on-chip

Hur får allting plats på ett datorchip? Profilen ger dig kunskaper i elektronik, systemkonstruktion och datorarkitektur som krävs för att kunna bygga stora elektroniksystem på ett chip.

Teknisk fysik – Material- och nanofysik

Praktiskt taget alla industrigrenars utveckling baseras på framtagning av nya material med förbättrade eller nya egenskaper. Du lär dig om materiens inre egenskaper genom kurser i bland annat nanoteknologi och materiefysik.

Teknisk fysik – Teori, modellering och datorberäkningar

Ger fördjupad kunskap i fysikaliska teorier och modeller och hur de omsätts i simuleringar och datorberäkningar, samt analys av erhållna resultat. Denna kompetens är användbar inom områden som exempelvis medicinsk teknik, väder- och klimatmodellering och datorspelsutveckling.

Teknisk matematik

Ger stora möjligheter till ytterligare fördjupning i matematik. Du kan specialisera dig inom exempelvis ren eller tillämpad matematik, optimeringslära, matematisk statistik eller något tekniskt ämne som reglerteori.

Kvantdatorer och fotonik ska locka fler studenter

Jonathan Jogenfors och Niklas Johansson arbetar i Informationskodnings labb

”Vi har märkt ett starkt ökande intresse från studenterna för kvantdatorer, kvantkryptering, optik och fotonik”, säger Jan-Åke Larsson, initiativtagare till en ny profil på civilingenjörsprogrammen i teknisk fysik och elektroteknik.

Läs hela artikeln

Karriär och framtid

Som civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik med internationell inriktning, kan du den tekniska och vetenskapliga terminologin på ett främmande språk. Du jobbar med tekniska utmaningar i företag över hela världen, men kan även arbeta i ett utländskt företag i Sverige. Du jobbar som ledande specialist och utvecklare inom ditt område och har möjlighet att vara med om att ta fram nya produkter och tjänster i teknikens framkant. Du kan arbeta i team, ofta som projektledare, eller starta eget företag. Teknisk fysik och elektroteknik är en teoritung utbildning, vilket gör att många efter examen väljer att gå vidare till en forskarkarriär på universitet eller i industrin. Samtidigt har du en bredd som gör att du kan ta dig an arbetsuppgifter som kräver att du behärskar ett stort område och djup som innebär att du som specialist kan lösa krävande problem.

Arbetsområden

Som civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik har du möjlighet att jobba på ett stort antal positioner inom området.

 • Produktutvecklare, skapa nya produkter som kanske inte existerar idag, men som kommer vara del av vår vardag inom tio år.
 • Systemutvecklare, modellera styr- och övervakningssystem för olika typer av fordon
 • Arbeta med energi- eller miljöfrågor, skapa algoritmer för att optimera energiförbrukning vid pappersbruk.
 • Biofysiker, använda fysiken för att förstå hur biologiskt material som proteiner och celler är uppbyggda.
 • Studera hur elementarpartiklar, som elektroner och kvarkar, samverkar för att bygga upp vår värld.

Arbetsmarknad

Civilingenjörer i teknisk fysik och elektroteknik är efterfrågade både som specialister och generalister, du har möjlighet att söka jobb inom många olika arbetsområden. Du kan därför räkna med att få ett kvalificerat jobb efter examen. Här är några exempel på jobb som tidigare studenter har:

 • Utvecklingschef, ABB
 • Kvalitetsingenjör, Tetra Pak
 • Forskare, Stanford
 • Forskningsingenjör, sensorfusion
 • Produktutvecklare, Ericsson
 • Industridoktorand, Paris

Artiklar

Studentlivet

Utlandsstudier

Relaterade utbildningar