Högskoleingenjörsprogram i tillämpad fysik

180 hp

Praktiska kunskaper i fysik tillsammans med ett brett tekniskt kunnande efterfrågas stort inom näringslivet. Med en högskoleingenjörsutbildning i tillämpad fysik kan du vara med och utveckla framtidens hållbara material och produkter.

Högskoleingenjör i tillämpad fysik

HT 2022 / Helfart / Linköping

Högskoleingenjör i tillämpad fysik

HT 2023 / Helfart / Linköping

Högskoleingenjörsprogrammet i tillämpad fysik vid Linköpings universitet är det första i sitt slag i Sverige och utformat i samråd med näringslivet. Är du intresserad av fysik och teknik samtidigt som du vill få en snabb språngbräda ut i arbetslivet och möjlighet att bidra till en hållbar värld? Då är det här något för dig. I sann LiU-anda är utbildningen innovativ och kombinerar en bred bas inom fysik, matematik och programmering med praktiska kunskaper inom experimentell materialfysik och teknisk fysik.

Fördjupningar inom materialfysik och teknisk fysik

De två första åren bygger du en grund inom fysik, teknik och matematik. Du får breda kunskaper inom mekanik, vågfysik, värmelära, elektromagnetism och kvantfysik samt utvecklar färdigheter för att genomföra experiment och analyser. Du läser matematisk analys, matematisk statistik, linjär algebra och lär dig om matematiska metoder i fysik för tekniska tillämpningar. Du studerar elektronik, mätteknik och lär dig flera programmeringsspråk, exempelvis Python som används i simuleringsprojekt. Du tränas i kreativt och kritiskt tänkande och får goda färdigheter i problemlösning, kommunikation och presentationsteknik. Du får också insikter i hållbar teknikutveckling, förnybara energikällor och industrins affärsmässiga villkor.

Inför termin fem profilerar du dig mot antingen materialfysik eller teknisk fysik. Du som väljer att fördjupa dig mot materialfysik får praktiska kunskaper inom fysikalisk mätteknik samt tillväxt- och karaktäriseringsmetoder. Du kan även välja att läsa till nanoteknologi och/eller kemi. Väljer du i stället teknisk fysik får du färdigheter inom datorsimulering och experimentell fysik i kombination med teknikämnen som exempelvis reglerteknik, AI, 3D-printing, halvledarteknik, ljudfysik och/eller programmering i C++.

Möjlighet att läsa språk och praktisera utomlands

Genom hela utbildningen blandas teori och praktik i ett flertal projektbaserade kurser. Du lär dig att driva ett ingenjörsprojekt på ett strukturerat sätt tillsammans med andra för att ta fram en ny produkt. Du arbetar ofta i grupp, går på föreläsningar, seminarier och genomför laborationer. Aktiva forskare undervisar på programmet, liksom gästföreläsare från näringslivet. Som student tar du del av framstående forskning inom fysiken där material är det största området.

Du som vill ha en internationell prägel på din utbildning kan läsa en kurs i något av språken engelska, tyska, franska eller spanska. Det finns även möjlighet att göra praktik, antingen i Sverige eller utomlands. Programmet avslutas med ett examensarbete omfattande 16 högskolepoäng som du kan göra i samarbete med industrin eller en forskargrupp.

Det här läser du

Då programmet är nytt finns ännu inte alla uppgifter i vår Studieinfo-databas (blå knappen nedan). Här är de preliminära kurserna för år 2-3. Tredje året väljer du inriktning – Materialfysik eller Teknisk fysik.

År 2

Termin 3

Elektromagnetism, 8 hp
Elektronik, 4 hp
Fysikens matematiska metoder, 6 hp
Modern fysik, 8 hp
Mätteknik, 8 hp

Termin 4

Matematisk statistik, 6 hp
Mekanik fördjupning saml 93fy51, 4 hp
Fysikprojekt (CDIO), 8 hp
Fysik fördjupningskurs, 6 hp
Materialvetenskap (delvis samläsning TFYA21), 6 hp

År 3 – Materialfysik

Termin 5

Experimentell fysik och beräkningsfysik, 6 hp
Grundläggande kemi, 6 hp
Industriell ekonomi, 6 hp

Valbara kurser:

Nanoteknologi, 6 hp
Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder, 6 hp
Materialsyntes, 6 hp
Fysikalisk kemi, termodynamik, 6 hp
Halvledarteknik, 6 hp
Språk (engelska/tyska/franska/spanska), 6 hp
Praktik, 6 hp

Termin 6

Introduktion till examensarbete, 2 hp
Alternativa energikällor, 6 hp
Exjobb, 16 hp

Valbara kurser:

Oorganisk kemi, 6 hp
Miljömanagement, 6 hp

År 3 – Teknisk fysik

Termin 5

Experimentell fysik och beräkningsfysik, 6 hp
Industriell ekonomi, 6 hp

Valbara kurser:

Reglerteknik, 6 hp
Datastrukturer och algoritmer, 6 hp
Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder, 6 hp
Artificiell intelligens, 6 hp
Grunderna i AI och maskininlärning, 6 hp
Miljöteknik 6 hp
Halvledarteknik 6 hp
Språk (engelska/tyska/franska/spanska), 6 hp
Praktik, 6 hp

Termin 6

Introduktion till examensarbete, 2 hp
Alternativa energikällor, 6 hp
Exjobb, 16 hp

Valbara kurser:

Webbprogrammering, 6 hp
Miljömanagement, 6 hp

Karriär och framtid

Eftersom tillämpad fysik är grunden till många teknikområden kan du efter examen arbeta inom flera olika branscher. Du blir förberedd på ett tekniskt och operativt arbete inom allt från elkraft och energiförsörjning till IT och medicinsk teknik på en global arbetsmarknad.

Du kan arbeta som exempelvis mättekniker, testingenjör, processingenjör och forskningsassistent. Framtida arbetsplatser finns inom såväl industrin som forskningsinstitut, där du i samarbete med andra tar fram morgondagens material och teknik för hållbara produkter. Exempel på tillämpningar är solceller, batterier, halvledarkomponenter, optiska fibrer, sensorer, högpresterande ytbeläggningar och smarta material med nya funktioner.

Efter utbildningen kan du även gå vidare till masterstudier, förslagsvis på programmet Materials Physics for Nano and Quantum Technology.

Röster om utbildningen

Tillämpad fysik – vad är det?

Universitetslektor Emma Björk berättar om högskoleingenjörsprogrammet i tillämpad fysik och vad man kan jobba med efter examen.

Nyfiken på Tillämpad fysik?

Lektor Marcus Ekholm är en av lärarna på programmet. Här berättar han närmare om vad detta är för program, vilka kurser som ingår och vad man kan jobba med som färdig ingenjör.

Studentlivet

Utlandsstudier

Relaterat masterprogram