Kandidatprogram i fysik och nanovetenskap, 180 hp

Fysik och nanovetenskap_studenter som diskuterar

OBS: Detta program ges inte HT 2019.

Grafenytor, spinntronik, nanotuber och metamaterial – som fysiker är din vardag aldrig särskilt vardaglig. Dessutom är du ovärderlig som problem­lösare och gränsöverskridare inom högteknologisk forskning och utveckling.

Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram

HT 2019, Helfart, Linköping

Nanovetenskap handlar om att förstå, kontrollera och konstruera materia och material på en skala av en miljondels millimeter. Forskningsarbete sker både genom kvantmekaniskt modelleringsarbete och genom experiment, som kan beröra allt från att undersöka jordens innandöme till att formge nya material för industriella tillämpningar – som solceller, biosensorer eller mikroelektronik. Programmet för Fysik och nanovetenskap vid Linköpings universitet är en utbildning med stark koppling till världsledande materialforskning. Här finns också en av Sveriges snabbaste superdatorer, Triolith, som används för att göra teoretiska beräk­ningar och utveckla nya modeller.

Vid vetenskapens framkant

Utbildningen ger dig både bredd och djup, teori och experiment. Det filosofiskt intressanta kom­bineras med det praktiskt tillämpbara. De två första åren läser du klassisk och modern fysik, till exempel mekanik, vågfysik, kvantfysik och en nanovetenskaplig introduktion. Du läser också matematik, elektronik, programmering och vetenskapsmetodik samtidigt som du rustas för att förstå avancerade fysikaliska system.

Alla dina lärare är knutna till något av våra starka forskningsområden inom material- och nanofysik, teori och modellering, eller organiska system. Det ger dig möjlighet att studera och utvecklas vid vetenskapens absoluta framkant. Efter tre års studier kan du söka till en masterutbildning i fysik. Därefter väljer många att gå vidare med forskarstudier. 

Värdefulla förmågor

Som fysiker har du en välutvecklad förmåga att lösa problem, vilket är en värdefull tillgång inom forsknings- och utvecklingsintensiva branscher. Oavsett vilken bana du väljer efter din utbildning kan du se fram emot att alltid arbeta i framkanten av vetenskap och teknik. Som fysiker arbetar du ofta med material- och teknikutveckling men kan även arbeta med modeller, analyser, prognoser och beräkningar inom helt andra områden. Du kan till exempel arbeta på teknik- och tjänsteföretag eller universitet. Du kan också vidareutbilda dig till ämneslärare.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Som fysiker har du en utvecklad förmåga att lösa problem, vilket är en värdefull tillgång inom i stort sett allt utvecklingsarbete, inom både näringsliv och offentlig sektor. Materialområdet är ett nationellt prioriterat forskningsområde och fysiker inom detta område är eftertraktade både i industrin och på svenska och utländska universitet. Teoretiska fysiker arbetar ofta med teknik- och materialutveckling men du kan med dina kunskaper i analys också arbeta inom helt andra områden som till exempel försäkringsbranschen eller finansmarknaden. Du har också möjlighet att vidareutbilda dig på olika sätt om du vill bli ämneslärare i grundskolan eller gymnasiet.

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll