Communication Systems, masterprogram

120 hp
Programmet behandlar konstruktion, analys och optimering av kommunikationssystem, med tonvikt på trådlös kommunikation. Det erbjuder ett spann av kurser med en solid, teoretisk kärna inom till exempel kommunikationsteori, modulering, signalbehandling samt design och optimering av kommunikationssystem och nätverk.

Communication Systems, masterprogram

HT 2022 / Helfart / Linköping

Communication Systems, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter

HT 2022 / Helfart / Linköping

Communication Systems, masterprogram

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Communication Systems, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter

HT 2023 / Helfart / Linköping

Inte öppen för anmälan
Programmet förbereder dig för en karriär som ingenjör inom telekommunikationsindustrin eller fortsatta studier till en doktorsexamen. Som student verkar du i en forskningsmiljö i världsklass, där verksamheten är inriktad på design och optimering av trådlösa kommunikationsnätverk och på signalbehandling för kommunikationssystem. Då programmet ges på engelska finns fullständig information på den engelska programsidan.

Utbildnings- och programplan

Mer information om programmet