Datavetenskap, masterprogram, 120 hp

Datavetenskap och teknik spelar en huvudroll i dagens samhälle. Masterprogrammet i datavetenskap fokuserar på behovet av datavetare som både behärskar de teoretiska grunderna och kan tillämpa och integrera dem med övrig teknik.

Datavetenskap, masterprogram

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Inte öppen för anmälan

Datavetenskap är ett spännande och dynamiskt ämne. Som datavetare behöver du djupa kunskaper i de teoretiska och tekniska grunderna, men också kunna tillämpa dessa kunskaper på utmanande problem och integrera dem med annan teknik. För att kvalificera dig som sökande krävs därför att du har en kandidatexamen inom datavetenskap eller ett närliggande ämne, samt goda programmeringskunskaper.

De tre första terminerna består av grundläggande kurser i teoretisk datavetenskap och programmering, men erbjuder också valbara kurser såsom artificiell intelligens, databaser och data mining, spelprogrammering och speldesign, informationssäkerhet, avancerad datorgrafik, människa-datorinteraktion och teoretisk datavetenskap.

Kursföreläsningarna i teori och teknik följs sedan i praktiska laborationer. Några kurser innehåller också projekt och seminarier.

Fem inriktningar

Programmet erbjuder fem inriktningar:

  • Visualisering och datorgrafik
  • Artificiell intelligens och data mining
  • Datornätverk, distribuerade system och säkerhet
  • Inbäddade system
  • Programmering och mjukvarumetodik

Du måste inte följa någon av dessa utan kan om du önskar skräddarsy en egen kombination av kurser. Alla inriktningar ges i Linköping, förutom Visualisering och datorgrafik som ges på Campus Norrköping.

Högkvalitativ forskning

Den sista terminen skriver du ett examensarbete, på egen hand eller tillsammans med en kurskamrat. Arbetet kan genomföras i samarbete med ett företag eller som ett forskningsprojekt inom universitetet.

Linköpings universitet har ett av norra Europas största centrum inom datavetenskap, som med sina 20 professorer är välkänt för sin högkvalitativa forskning och undervisning. Alldeles intill campus ligger Science Park Mjärdevi, en inkubator med 300 kunskapsintensiva företag där många av våra alumner jobbar.

Projekt: Robo Rescue

Tekfak Robo Rescue bildspel nov 2017

Robo Rescue ingår i kursen Realtidssystem. Realtidssystem kan tillämpas inom många områden. Det centrala är att en uppgift ska utföras inom en viss tid. Karolin Storck

Tekfak Robo Rescue bildspel nov 2017

En av uppgifterna är att kartlägga tidsåtgången för den autonoma robotens uppgifter att rädda skadade personer. Karolin Storck

Tekfak Robo Rescue bildspel nov 2017

Masterstudenter i Rescue Robot-labbet. Karolin Storck

Tekfak Robo Rescue bildspel nov 2017

Robotarna ska nu försöka samarbeta för att rädda de skadade. Karolin Storck

Tekfak Robo Rescue bildspel nov 2017

Vid ett flertal tillfällen får studenterna gå in och korrigera för att uppnå önskat resultat. Karolin Storck

Tekfak Robo Rescue bildspel nov 2017

På skärmen syns en simulering av en räddningsstab vid kommandocentralen. Erik Zaharans

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.