Masterprogram i fysik och nanovetenskap, 120 hp

På detta program har du stor frihet att utforma din egen utbildning. Du kan även välja ett kurspaket så att din examen får en inriktning mot något av våra starka forskningsområden: teori och modellering, organiska system eller material och nanofysik.

Fysik och nanovetenskap, masterprogram

HT 2019, Helfart, Linköping

Fysik och nanovetenskap, masterprogram

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Inom området teori och modellering får du en bred teoretisk grund genom kurser inom partikelfysik, relativitetsteori, kosmologi och kaosteori. Därefter får du lära dig att använda avancerad kvantmekanik för att simulera material utifrån nanonivå. Sådana verktyg används inom forskning och utveckling, både till att ta fram nya funktionella material till och för att avlocka naturen dess hemligheter, till exempel vad jordens inre kärna består av. Inom ramen för din examen kan du också kombinera kurserna i teoretisk fysik med kurser inom visualisering och beräkningsteknik.

Stark forskningsmiljö

Organiska system är ett växande vetenskapsområde där fysiken kopplas till biologi och kemi. Du får ta del av forskningen inom området som gör det möjligt att bland annat utveckla lysdioder och datorminnen i plast, elektronik på papper och högeffektiva solceller.

Med en inriktning mot material och nanofysik får du via en blandning av teoretiskt och praktiskt orienterade kurser en god grund för att som materialinriktad fysiker kunna delta i utvecklingen av nya material. Sådana materials nanostruktur gör det möjligt att till exempel tillverka röntgenspeglar för avancerade teleskop eller batterier med extremt hög kapacitet.

I samtliga fall utbildas du till fysiker i en stark forskningsmiljö där teoretiska och experimentella fysiker samarbetar. Du får en nära kontakt med dina lärare och du möter engagerade forskare från universitetets internationellt erkända forskargrupper.

Samverkan över ämnesgränser

För att fördjupa dina naturvetenskapliga färdigheter kan du läsa kurser som är kopplade till forskarens/naturvetarens yrke. I samband med detta gör du bland annat ett forskningsprojekt. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ofta blir en inkörsport till din egen forskning eller ett arbete inom näringslivet.

Linköpings universitet har lång och framgångsrik erfarenhet av att samverka över traditionella ämnesgränser, ett samarbete som gör det möjligt för dig att komplettera dina fysikstudier med relevanta kurser inom matematik, kemi, biologi eller medicin.

Visa/dölj innehåll

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år!
Visa/dölj innehåll