Masterprogram i Organic Synthesis/Medicinal Chemistry, 120 hp

Programmet omfattar design, syntes och utvärdering av lågmolekylära, biologiskt aktiva organiska molekyler. Sådana specifikt framtagna syntetiska substanser är nyckeln till att förstå biokemiska processer och utveckla läkemedel eller diagnosverktyg som exempelvis biosensorer.

Organic Synthesis/Medicinal Chemistry, masterprogram

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Programmet ger kunskaper i organisk syntes och läkemedelskemi som kompletteras med fördjupade kunskaper i proteinkemi och en inblick i molekylär biologi, molekylmodellering och strukturkemi. Du studerar även de lågmolekylära, biologiskt aktiva föreningar som utgör verktygen i livsvetenskaplig och tillämpad biomedicinsk forskning med inriktning mot struktur- och effektsamband.

Då programmet ges på engelska finns fullständig information på den engelska programsidan.

Information på engelska