Materialfysik för nano- och kvantteknologi, masterprogram, 120 hp

Denna masterutbildning ger dig möjlighet att inhämta specialistkunskaper inom materialfysik och nano- och kvantteknologi som gör dig mycket konkurrenskraftig inom detta expansiva område. Utbildningen erbjuder teoretiska och experimentella kurser med tillämpningar inom avancerad materiefysik, samt nano- och kvantteknologi.

Materialfysik för nano- och kvantteknologi, masterprogram

HT 2021, Helfart, Linköping

Inställd

Materialfysik för nano- och kvantteknologi, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter

HT 2021, Helfart, Linköping

Inställd

Du kommer att börja dina studier med en stadig grund i kvantmekanik, experimentell fysik, beräkningsfysik, fasta tillståndets fysik, och optik och fotonik, för att sedan välja att specialisera dig inom någon inriktning som intresserar dig, till exempel experimentell nanofysik, beräkningsfysik eller kvantteknologi. Under sista terminen kommer du att delta i avancerad forskning medan du skriver din uppsats.

Redo för forskning i industrin och akademin

Samhället är beroende av forskning och utveckling inom materialvetenskap för att nå framsteg inom modern teknik. Solceller, smarta telefoner, kvantdatorer, biomedicin och rymdteleskop är alla exempel på tillämpning av material konstruerade på nanonivå. Utvecklingen av nya material bygger på ett brett spektrum av tekniker, såsom att experimentellt växa och styra material på atomnivå och göra superdatorberäkningar för att förutsäga och analysera nya material.

Efter examen kommer du att vara redo för en karriär inom materialrelaterad forskning och utveckling inom industri eller akademi. Materialvetenskap är en forskningsprioritet vid Linköpings universitet och vi har två tvärvetenskapliga forskarskolor där många av våra doktorander fortsätter sin väg mot en doktorsexamen.

Då programmet ges på engelska finns fullständig information på den engelska programsidan.

Information på engelskaVisa/dölj innehåll