Masterprogram i Materials Science and Nanotechnology, 120 hp

Masterprogrammet behandlar yt-, nano- och kvantmekaniska principer och material som används inom bland annat halvledarteknik, optronik och bioteknologi. Framtidens avancerade material bygger på nya kunskaper inom dessa områden.

Materials Science and Nanotechnology, masterprogram

HT 2019, Helfart, Linköping

Materials Science and Nanotechnology, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students

HT 2019, Helfart, Linköping

Materials Science and Nanotechnology, masterprogram

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Materials Science and Nanotechnology, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Programmets första termin består av obligatoriska kurser i experimentell fysik, kvantmekanik, nanoteknik, materiefysik och ytfysik. Andra terminen läser du två obligatoriska kurser – materialtekniska analysmetoder och fortsättningskurs i materiefysik – samt valbara kurser inom det område du vill specialisera dig.

Tredje terminen fortsätter du att läsa kurser inom något område, däribland elektronikmaterial och komponenter, yt- och nanovetenskap, teori och modellering av material, och organisk/molekylär elektronik och sensorer. Fjärde terminen arbetar du med examensarbetet i exempelvis materialfysik eller nanoteknologi.

Under utbildningen har du nära kontakt med forskningen som bedrivs i Linköping. Forskningen inom materialvetenskap är internationellt välkänd, och universitetet har goda kontakter med välrenommerade forskningsinstitut runtom i världen.

Då programmet ges på engelska finns fullständig information på den engelska programsidan.

Information på engelska
Visa/dölj innehåll