Aspirantutbildningen – kompletterande utbildning för utländska akademiker, 60 hp

Aspirantutbildning

Ingen antagning HT 2020!

Aspirantutbildningen är en möjlighet för dig som har en utländsk examen och som har ett annat modersmål än svenska att bli mer attraktiv på den svenska arbetsmarknaden. 

Utbildningen vänder sig till dig som:

  • har en utländsk akademisk utbildning om minst tre år,
  • har ett annat modersmål än svenska,
  • är folkbokförd i Sverige,
  • har godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Du kan söka till Aspirantutbildningen oavsett tidigare ämnesbakgrund. Yrken där det krävs särskild legitimation eller behörighet omfattas inte av Aspirantutbildningen. Det gäller bland annat vårdyrken och läraryrken. Kontakta någon av programmets kontaktpersoner om du är osäker.

Utbildningen omfattar ett läsår och består av fyra delar:

  • Svenska språket och samhället med karriärplanering, 15 hp
  • Svenska språket och människan, 15 hp
  • Individuella kursval, 15–30 hp
  • Verksamhetsförlagd utbildning (praktik), 15–30 hp

Språket är ett livslångt lärande samt en nyckel till framgång i arbetslivet och under höstterminen ligger fokus på att utveckla det svenska språket vidare dels genom gemensamma seminarier och föreläsningar, dels genom individuellt utformat språkstöd. För att bli attraktiv på arbetsmarknaden efterfrågas också kunskaper om hur den svenska arbetsmarknaden ser ut och fungerar samt hur man kan planera sin karriär. Integrerat i hela utbildningen görs en kraftig satsning för att du ska ges möjlighet att utveckla din svenska språkbehandling i tal och skrift.

Vårterminen planeras helt individuellt utifrån din studie- och erfarenhetsbakgrund. Du bestämmer själv hur du vill att vårterminen ska se ut. Under vårterminen finns möjlighet att välja att komplettera sin utbildning genom olika kursval eller att ägna hela eller halva terminen åt verksamhetsförlagd utbildning.

Exempel på yrkesgrupper som varit representerade på utbildningen är ekonomer, jurister, socionomer, kemister, ingenjörer, agronomer, administratörer och informatörer.

Utbildningens studenter har genomfört praktik på bland annat följande företag: Statens Kriminaltekniska Laboratorium, IKEA, Migrationsverket, Försäkringskassan, Cloetta, Arla, Skatteverket, Länsstyrelsen, Alcontrol, GrantThornton, Corren, Förvaltningsrätten, Transportstyrelsen, Norrköpings och Linköpings kommun.

Visa/dölj innehåll

Artiklar om Aspirantutbildningen
Visa/dölj innehåll