Aspirantutbildningen – kompletterande utbildning för utländska akademiker, 60 hp

Aspirantutbildning

Aspirantutbildningen är en möjlighet för dig som invandrad akademiker att bli mer attraktiv på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen vänder sig till dig som har invandrat till Sverige och har ett annat modersmål än svenska.

Aspirantutbildningen – kompletterande utbildning för utländska akademiker, 60 hp

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Inte öppen för anmälan

Utbildningen vänder sig till dig som:

  • har en utländsk akademisk utbildning om minst tre år,
  • har ett annat modersmål än svenska,
  • är folkbokförd i Sverige,
  • har godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Du kan söka till Aspirantutbildningen oavsett tidigare ämnesbakgrund. Yrken där det krävs särskild legitimation eller behörighet omfattas inte av Aspirantutbildningen. Det gäller bland annat vårdyrken och läraryrken. Kontakta någon av programmets kontaktpersoner om du är osäker.

Utbildningen omfattar ett läsår och består av fyra delar:

  • Svenska språket och samhället med karriärplanering, 15 hp
  • Svenska språket och människan, 15 hp
  • Individuella kursval, 15–30 hp
  • Verksamhetsförlagd utbildning (praktik), 15–30 hp

Höstterminen omfattar dels gemensamma seminarier och föreläsningar, dels individuellt utformat språkstöd. Vårterminen planeras helt individuellt utifrån din studie- och erfarenhetsbakgrund. Integrerat i hela utbildningen görs en kraftig satsning för att du ska ges möjlighet att utveckla din svenska språkbehandling i tal och skrift.

Exempel på yrkesgrupper som varit representerade på utbildningen är ekonomer, jurister, socionomer, kemister, ingenjörer, agronomer och informatörer.

Utbildningens studenter har genomfört praktik på bland annat följande företag: Statens Kriminaltekniska Laboratorium, IKEA, Migrationsverket, Försäkringskassan, Cloetta, Arla, Skatteverket, Länsstyrelsen, Alcontrol, GrantThornton, Corren, Förvaltningsrätten, Transportstyrelsen, Norrköpings och Linköpings kommun.

Artiklar om Aspirantutbildningen

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.