Affärsjuridik, kandidatprogram, 180 hp

Utbildningsprogram Affärsjuridik

Ekonomi och juridik i en spännande förening – utbildningen till affärsjurist banar väg för en bred och utvecklande karriär i såväl privata som offentliga företag och organisationer.

Affärsjuridik, kandidatprogram, 180 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Som affärsjurist räcker det inte att ha juridiska och ekonomiska kunskaper. Man ska också kunna analysera och lösa juridiska problem, bedöma ekonomiska effekter av juridiska beslut och juridiska effekter av ekonomiska beslut.

Integration och verklighetsanknytning

På utbildningen lär du dig att samarbeta över yrkesgränser, argumentera för din ståndpunkt och att omsätta dina juridiska kunskaper i praktiken. Du studerar huvudsakligen civilrätt, redovisning och finansiering, men genomför även projekt som tar hänsyn till både ekonomiska och juridiska aspekter. Integrationen mellan ämnena återspeglas dessutom i flera av programmets kurser.

Studierna i affärsjuridik

Du ägnar största delen av tiden åt juridikstudier, bl.a. i rättsteori, EU-rätt och offentlig rätt. Därtill lär du dig avtalsrätt, skadeståndsrätt, immaterial- och marknadsrätt, ekonomisk straffrätt, arbetsrätt, fastighetsrätt, associationsrätt och skatterätt. Det kompletteras med studierna i redovisning, företagsvärdering samt finansiell ekonomi och planering. Utbildningen avslutas med en kandidatuppsats. Efter kandidatexamen är du väl förberedd för fortsatta studier på avancerad nivå. Du kan söka till vårt masterprogram som leder till en affärsjuridik masterexamen. Här kan du välja att specialisera dig efter dina intressen och i slutet av din utbildning har du möjlighet att praktisera på ett företag eller en myndighet.

Det här läser du
Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

För affärsjurister från LiU väntar en bred arbetsmarknad. De som har studerat hos oss kan få sin första anställning både inom privat och offentlig sektor. Du kan arbeta i varuproducerande företag, i tjänsteföretag som banker, försäkringsbolag, revisionsbyråer, konsultbyråer, juridiska byråer eller inom handel, transport och spedition. Andra möjligheter är branschorganisationer, intresse- organisationer och internationella organisationer. Skatteförvaltningen, affärsdrivande verk, kom- mun och landsting anställer också affärsjurister.

Röster om programmet
Visa/dölj innehåll

Artiklar
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Studentlivet
Visa/dölj innehåll