Affärsjuridik, kandidatprogram, 180 hp

Utbildningsprogram Affärsjuridik

Ekonomi och juridik i en spännande förening – utbildningen till affärsjurist banar väg för en bred och utvecklande karriär i såväl privata som offentliga företag och organisationer.

Affärsjuridik, kandidatprogram, 180 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Affärsjuridik, kandidatprogram, 180 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Som affärsjurist räcker det inte att ha juridiska och ekonomiska kunskaper. Man ska också kunna analysera och lösa juridiska problem, bedöma ekonomiska effekter av juridiska beslut och juridiska effekter av ekonomiska beslut.

Integration och verklighetsanknytning

På utbildningen lär du dig att samarbeta över yrkesgränser, argumentera för din ståndpunkt och att omsätta dina juridiska kunskaper i praktiken. Du studerar huvudsakligen civilrätt, redovisning och finansiering, men genomför även projekt som tar hänsyn till både ekonomiska och juridiska aspekter. Integrationen mellan ämnena återspeglas dessutom i flera av programmets kurser.

Studierna i affärsjuridik

Under den första tiden studerar du grunderna i affärsjuridik och lär dig mer om rättsteori, EU och svensk offentlig rätt. Inom programmet spelar juridiken en stor och viktig roll. Därför ägnar du största delen av tiden åt avtalsrätt, skadeståndsrätt, immaterial- och marknadsrätt, ekonomisk straffrätt, arbetsrätt, fastighetsrätt, associationsrätt och skatterätt. Det kompletteras med studierna i redovisning, företagsvärdering samt finansiell ekonomi och planering. Utbildningen avslutas med en kandidatuppsats. Efter kandidatexamen är du väl förberedd för fortsatta studier på avancerad nivå. Du kan söka till vårt masterprogram som leder till en affärsjuridik masterexamen. Här kan du välja att specialisera dig efter dina intressen och i slutet av din utbildning har du möjlighet att praktisera på ett företag eller en myndighet.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

För affärsjurister från Linköpings universitet väntar en bred arbetsmarknad. De som har studerat hos oss får sin första anställning både inom privat och offentlig sektor. Några får sin första anställning utomlands. Du kan arbeta i varuproducerande företag, i tjänsteföretag som banker, försäkringsbolag, revisionsbyråer, konsultbyråer, juridiska byråer eller inom handel, transport och spedition. Andra möjligheter är branschorganisationer, intresseorganisationer och internationella organisationer. Skatteförvaltningen, affärsdrivande verk, kommun och landsting anställer också affärsjurister.

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll