Affärsjuridik med Europainriktning - Tyska, kandidat, 180 hp

Affärsjuridik med europainriktning, studenter som pluggar

Sikta på en karriär i internationell miljö – det affärsjuridiska programmet med Europainriktning förenar ämnena juridik och ekonomi med det tyska språket och med Tysklands rättskultur.

Affärsjuridik med Europainriktning - Tyska, kandidat, 180 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Affärsjuridik med Europainriktning - Tyska, kandidat, 180 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

En affärsjurist som vill arbeta internationellt måste ha goda kunskaper i språk och om affärs-och rättskulturer i andra länder. På affärsjuridiska programmet med Europainriktning lär du dig att samarbeta över kulturgränser och att använda dina juridiska kunskaper i ett internationellt sammanhang.

Språkstudier och integration av ämnen

Utbildningen innefattar studier i juridik, fackspråk och ekonomi. Under fackspråkstudierna lär du dig om Tysklands samhällsliv, affärskultur och juridik, allt under ledning av kunniga tyska lärare. Du kommer dessutom att få träna vidare på din  tyska. I den affärsjuridiska utbildningen integreras språk och kunskaper i ekonomi med kunskaper i juridik. Detta sker bl.a. i form av olika projekt.

Studierna i affärsjuridik

Under den första tiden studerar du grunderna i affärsjuridik och lär dig mer om rättsteori, EU och svensk offentlig rätt. Inom programmet spelar juridiken en stor och viktig roll. Därför ägnar du största delen av tiden åt avtalsrätt, skadeståndsrätt, immaterial- och marknadsrätt, ekonomisk straffrätt, arbetsrätt, fastighetsrätt, associationsrätt och skatterätt. Det kompletteras med studierna i språk, redovisning, företagsvärdering samt finansiell ekonomi och planering. Utbildningen avslutas med en kandidatuppsats. Efter kandidatexamen är du väl förberedd för fortsatta studier på avancerad nivå. Du kan söka till vårt masterprogram som leder till en affärsjuridik masterexamen. Här kan du specialisera dig efter dina intressen och under minst en termin läsa juridik vid ett tyskt universitet.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Efterfrågan på jurister med kunskaper om utländsk rätt är stor på både svensk och internationell arbetsmarknad. Våra studenter får anställning inom både privat och offentlig sektor. Efter avslutade studier kan du med din kompetens arbeta i varuproducerande företag, inte minst större exportbolag, och i olika typer av tjänsteföretag, konsultbyråer och organisationer. Statlig förvaltning, såsom utrikesdepartementet, kommuner och landsting anställer också affärsjurister.

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll