Affärsjuridik med Europainriktning - Tyska, kandidat, 180 hp

Affärsjuridik med europainriktning, studenter som pluggar

Sikta på en karriär i internationell miljö – det affärsjuridiska programmet med Europainriktning förenar ämnena juridik och ekonomi med det tyska språket och med Tysklands rättskultur.

Affärsjuridik med Europainriktning - Tyska, kandidat, 180 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

En affärsjurist som vill arbeta internationellt måste ha goda kunskaper i språk och om affärs- och rättskulturer i andra länder. På affärsjuridiska programmet med Europainriktning lär du dig att samarbeta över kulturgränser och att använda dina juridiska kunskaper i ett internationellt sammanhang.

Språkstudier och integration av ämnen

Utbildningen innefattar studier i juridik, fackspråk och ekonomi. Under fackspråkstudierna lär du dig om Tysklands samhällsliv, affärskultur och juridik, allt under ledning av kunniga tyska lärare. Du kommer dessutom att få träna vidare på din tyska. I den affärsjuridiska utbildningen integreras språk och kunskaper i ekonomi med kunskaper i juridik.

Studierna i affärsjuridik

Du ägnar största delen av tiden åt juridikstudier, bl.a. rättsteori, EU-rätt och offentlig rätt. Därtill lär du dig avtalsrätt, skadeståndsrätt, immaterial- och marknadsrätt, ekonomisk straffrätt, fastighetsrätt, associationsrätt och skatterätt. Det kompletteras med studierna i språk, tysk rätt, redovisning, samt finansiell ekonomi och planering. Utbildningen avslutas med en kandidatuppsats. Efter kandidatexamen är du väl förberedd för fortsatta studier på avancerad nivå. Du kan söka till vårt masterprogram som leder till en affärs- juridik masterexamen. Här kan du specialisera dig efter dina intressen och under minst en termin läsa juridik vid ett tyskt universitet.

Det här läser du
Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Efterfrågan på affärsjurister med kunskaper om utländsk rätt är stor på både svensk och internationell arbetsmarknad. Våra studenter får anställning inom både privat och offentlig sektor. Efter avslutade studier kan du med din kompetens arbeta i varuproducerande företag, inte minst större exportbolag, och i olika typer av tjänsteföretag, konsultbyråer och organisationer. Statlig förvaltning, såsom utrikesdepartementet, kommuner och landsting anställer också affärsjurister.

Röster om programmet
Visa/dölj innehåll

Artiklar
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Studentlivet
Visa/dölj innehåll