Formvetenskap - Hantverk och designstudier, kandidatprogram, 180 hp

INGEN ANTAGNING HÖSTTERMINEN 2022

Är du kreativ och miljömedveten och vill skapa och påverka? I Formvetenskap – hantverk och designstudier utvecklar du kunskaper inom hantverk genom praktik och teori, utan krav på förkunskaper. Du får pröva olika idéer, material och verktyg.

Här hittar du nya sätt att agera för att bygga morgondagens hållbara samhälle och du banar väg för nya sätt att producera, konsumera och verka inom hantverket. Skapande, reflektion och hållbara perspektiv genomsyrar hela utbildningen.

Du studerar hantverk, formgivning och konstnärliga processer samt designhistoria, kulturarv, visuell och materiell kultur. Hantverkets sammanhang och samhälleliga relevans är lika betydelsefullt som ditt sökande efter uttryck. 

Den framtida yrkesrollen och entreprenörskapet är också en viktig del av utbildningen. Du får förståelse för hantverks- och designerrollen och utbildningen förbereder dig för att jobba med hantverk och design på egen hand eller inom den offentliga sektorn och näringslivet.

Praktiska och teoretiska delar vävs ihop

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och studiebesök. Ibland arbetar du utifrån gemensamma uppgifter, ibland ska du själv formulera idé, metod och utförande med stöd från handledare. De praktiska arbetssätten är undersökande och experimenterande och du får lära dig att samarbeta kring verkliga uppdrag. Längre in i utbildningen får du möjlighet att specialisera och fördjupa dig inom ett specifikt hantverk eller ett teoretiskt perspektiv utifrån dina intressen, förmågor och framtidsplaner.

Det här läser duVisa/dölj innehåll

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Arbeta på egen hand eller med andra

Efter kandidatexamen kan du arbeta med hantverk och design utifrån hållbara perspektiv. Du kan anställas i kommun, region eller företag och arbeta med kulturfrågor, leda pedagogiska projekt eller jobba med produktion av objekt. Du kan arbeta med produktion av egna objekt, material eller formgivning. Du har också kompetens att skriva om hantverk och design, eller arrangera utställningar eller föredrag för att inspirera och upplysa. 

Utlandsstudier inom programmetVisa/dölj innehåll

StudentlivetVisa/dölj innehåll