Kultur, samhälle, mediegestaltning, kandidatprogram, 180 hp

Studenter sitter runt ett bort och diskuterar

Du lär du dig att formulera, idéutveckla, kommunicera och gestalta ett budskap genom olika medier. Du lär dig mediehantverket, att driva projekt och att undersöka och förstå samhället. En kombination som öppnar många dörrar i yrkeslivet.

Kultur, samhälle och mediegestaltning, kandidatprogram

HT 2020, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Kultur, samhälle, mediegestaltning, KSM, utgår från det föränderliga medie- och kommunikationslandskapet. Idag måste du kunna arbeta på tvären över olika medier: nya medier och podd, traditionella press- och etermedier, men också rumsliga medier som event och utställningar.

Medieproduktion + kommunikation = mediegestaltning

Vid KSM lär du dig berätta med rörlig bild, ljus, ljud, tal och text. Här ingår medieproduktionens hantverk: kameror, mikrofoner, redigering, att arbeta med rum och föremål. Men för att kunna kommunicera måste du också kunna gestalta. Inom utbildningen utvecklar du därför din förmåga att ge din berättelse en sådan form att den blir både estetiskt tilltalande och övertygande för den du vill nå.

Att förstå samhället – och kanske förändra det?

Oavsett om det gäller reklam och PR eller samhällsaktivism handlar kommunikation ofta om att försöka påverka individer och förändra samhället. KSM ger dig verktyg för att förstå och undersöka kultur och samhälle. De behövs för att utveckla ett budskap eller innehåll, för att driva samhällsfrågor och för att bli en kvalificerad deltagare i samhällsdiskussionen.

Att driva projekt och hämta in kunskaper

Under utbildningen driver du olika kommunikationsprojekt där du själv tar fram innehållet och gestaltar det i medieproduktioner. Varje projekt byggs under praktiskt och teoretiskt beträffande medieproduktionens hantverk, mediegestaltningens konst, kommunikation, samt samhälls- och kulturteori. Det är här utbildningens lärare har sina specialistkunskaper – som journalist, kommunikationsforskare, dokumentärfilmare, samhällsforskare, konstnär, kulturforskare, dramaturg – och ett brett kontaktnät med olika arbetsplatser.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

KSMare arbetar bland annat som producenter och journalister inom press, radio, TV, fristående medieproduktion eller spelutveckling. Andra finns inom PR och reklam, arbetar som kommunikatörer och informationschefer eller som producenter och projektledare på museer och i kulturlivet. Programmet ger behörighet för studier på masternivå och för forskarutbildning.

Tidigare studenter

Hedda, student på programmet
Visa/dölj innehåll

Möt Anna Berglind, lärare på utbildningen
Visa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Studentlivet
Visa/dölj innehåll