Kulturvetenskap, kandidatprogram, 180 hp

Studenter framför tavla på museum

Människor har i alla tider uttryckt sina känslor och tankar genom olika former av kultur som konst, litteratur, språk, livsstilar, musik, film och mode. Det är genom kulturstudier som vi kan förstå samhället, historiskt såväl som i vår nutid.

Kulturvetenskap, kandidatprogram

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Livets viktigaste frågor återspeglas i konst och kultur. Genom att studera olika former av kulturella spår i olika tider och sammanhang förstår vi såväl vårt förflutna som vår samtid. Som kulturvetare kommer du att veta och kunna förklara hur olika kulturella yttringar tagit form genom historien och hur den västerländska kulturen förändrats fram till idag.

Att jobba med kultur och information

Analytisk förmåga och skicklighet i att uttrycka sig i tal och skrift är kompetenser som ofta efterfrågas på arbetsmarknaden. Som kulturvetare får du en bred bas för att arbeta inom informations-, kultur och mediesektor, som till exempel museiintendent, utställningssamordnare, kultursekreterare, kommunikatör, förlagsredaktör, kulturanalytiker, kulturutvecklare eller kulturskribent.

Valmöjligheter och bredd

Programmet inleds med studier i praktisk filosofi, historia, litteraturvetenskap samt konstvetenskap och visuell kommunikation. De första tre terminerna studerar du samhällsförhållanden och kulturella uttryck under olika tidsperioder, och lär dig att förstå sambanden mellan samhällsutveckling, idéer, litteratur och konst. Du läser också kurser i argumentationsanalys, vetenskapsteori, moralfilosofi och estetik där du utvecklar din förmåga att formulera problem och att kritiskt granska olika texter och tolkningar. Viktiga utbildningsmål är att du ska kunna arbeta självständigt med att läsa in och bearbeta litteratur, formulera frågor, samla information, presentera, analysera och dra slutsatser.

Efter tre terminer väljer du huvudämne och fördjupar dig i något av ämnena. Du utvecklar dina ämneskunskaper, övar dig i kritisk reflektion och lär dig att tillämpa kulturvetenskapliga metoder. Det ger dig en bra grund för att kunna utföra genomtänkta analyser av olika kulturella och sociala företeelser. Studierna kan även innefatta praktik och kurser i kulturpolitik samt projektledning. Det är också möjligt att bygga på det kulturvetenskapliga basblocket till en individuellt utformad kandidatexamen. Utbildningen ger även behörighet till studier på avancerad nivå.

De här ämnena läser du

Meritvärde

Efter utbildningen

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.