Miljövetare, kandidatprogram, 180 hp

Studenter på trädäck

Som framtidens miljövetare ställs du inför viktiga utmaningar. Du behöver kunskap som sträcker sig över de vetenskapliga gränserna, och förmågan att länka samman specialistkompetens från olika områden.

Miljövetenskap, kandidatprogram

HT 2019, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Miljövetenskap, kandidatprogram

HT 2020, Helfart, Norrköping

För att åtgärda och förebygga miljöproblem krävs en förståelse av hur naturen och samhället fungerar, och hur dessa påverkar varandra. Du behöver snabbt kunna hitta relevant information inom oväntade områden – idag och i framtiden. Miljövetarprogrammet är en utbildning för dig som vill åstadkomma förändring.

Identifiera, analysera och hantera

Utbildningen ger dig en grundläggande och bred kompetens genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, fältarbeten, laborationer, dataövningar, projektarbeten mm. Du studerar miljöproblemens uppkomst och hantering, bland annat genom att utgå från aktuella miljöfrågor som övergödning, spridning av miljögifter och klimatförändring. Du får utveckla din förmåga att identifiera, strukturera och analysera problem, förstå grundläggande sammanhang och att växla mellan olika perspektiv. Kommunikation är ett viktigt inslag i alla kurser. Detta för att du som yrkesverksam miljövetare ska förstå olika synsätt och kunna förmedla information till exempel mellan allmänheten och specialister.

Fördjupning med spets i ständig förändring

Det tredje året gör du praktik, läser olika fördjupningskurser samt genomför ett examensarbete. Det faktum att miljöproblemen hela tiden förändras  gör att kursutbud och kursinnehåll på fördjupningsnivån ständigt utvecklas och förnyas, hela tiden i nära relation till den senaste miljöforskningen. Vi har bra internationella samarbeten och under tredje året väljer flera av våra studenter att läsa kurser, göra praktik eller sitt examensarbete utomlands.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Miljövetenskap - så här läser du
Visa/dölj innehåll

Varför ska du läsa miljövetarprogrammet?
Visa/dölj innehåll

Möt studenter och lärare som berättar mer om Miljövetarprogrammet. Du träffar också några av LiU:s tidigare studenter som berättar om sina jobb. 

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Hantering av miljöfrågor är idag en viktig del av verksamheten både inom privat och offentlig sektor, på så väl nationell som internationell nivå. Våra tidigare studenter jobbar idag med miljöfrågor i alla samhällssektorer.

Framtida arbetsroller för en miljövetare kan vara som miljösamordnare, miljö- och hälsoskyddsinspektör, doktorand, utbildare, miljöingenjör, miljökonsult, koordinator för olika miljöprojekt, egen företagare, miljöinformatör, projektledare, lärare, hydrolog, miljötekniker, journalist, Agenda 21-samordnare, analytiker, handläggare med mera. Potentiella arbetsplatser är hos stora och medelstora företag, organisationer eller inom offentlig förvaltning - både på regional, nationell och global nivå. Du är också behörig att läsa vidare på avancerad nivå, till exempel vårt mastersprogram Science for Sustainable Development.

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll