Miljövetenskap, kandidatprogram, 180 hp

Som miljövetare på LiU får du ena dagen diskutera miljöpolitik och nästa dag labba eller vara ute på fältarbete. Detta ger dig kunskaper för att arbeta med framtida miljöfrågor. Hållbarhetsfrågorna blir större och behovet av miljövetare växer.

Miljövetenskap, kandidatprogram

HT 2020, Helfart, Norrköping

Miljövetenskap, kandidatprogram

HT 2021, Helfart, Norrköping

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

För att kunna upptäcka och identifiera miljöproblem krävs kunskap om naturen. För att förstå de komplexa miljöfrågorna krävs dessutom kunskaper om människan och samhället. Miljövetarprogrammet vid LiU väver ihop sådan kunskap. Som miljövetare från LiU är du attraktiv på arbetsmarknaden för att du har en helhetssyn och kan bidra till skapandet av ett långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt väl fungerande samhälle.

Lärarna på miljövetarprogrammet är forskningsaktiva inom många olika miljöfrågor och därför får du ta del av aktuell forskning, till exempel inom klimatpolitik, klimatförändringar och vatten- och resurshantering. Dessutom är flera av uppsatserna som skrivs antingen kopplade till forskningsprojekt eller till praktikplatser vilket gör att ditt arbete redan under utbildningen gör skillnad. 

Studierna efterliknar yrkeslivet

På LiU studerar du miljövetenskap genom problembaserat lärande (PBL) för att efterlikna hur man arbetar i yrkeslivet. Utbildningen ger dig en bred kompetens genom föreläsningar, seminarier, fältarbeten, laborationer, dataövningar och projektarbeten. Du studerar miljöproblemens uppkomst och hantering, bland annat genom att utgå från aktuella miljöfrågor som övergödning, spridning av miljögifter och klimatförändringar. Det finns ett tydligt behov av dig som har kunskap i miljövetenskap och som dessutom har tränats på att jobba i grupp och driva projekt.

Du får en bred kunskapsbas i början av utbildningen och sedan väljer du fördjupning och önskad spets på din utbildning under det tredje året genom valbara kurser, praktik och uppsats. Genom bra internationella samarbeten kan du under tredje året välja att läsa kurser, göra praktik eller examensarbete utomlands. 

Det här läser duVisa/dölj innehåll

MeritvärdeVisa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Miljövetenskap - så här läser duVisa/dölj innehåll

Varför ska du läsa miljövetarprogrammet?Visa/dölj innehåll

Möt studenter och lärare som berättar mer om Miljövetarprogrammet. Du träffar också några av LiU:s tidigare studenter som berättar om sina jobb. 

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Du kommer forma framtidens hållbara samhällen

Hantering av miljöfrågor är idag en viktig del av verksamheten inom privat och offentlig sektor, på både nationell som internationell nivå. Framtida arbetsroller kan till exempel vara miljöstrateg, miljökonsult, miljöinspektör, miljöstatistiker, naturvårdshandläggare, miljö- och kvalitetschef, avfallstrateg, klimatambassadör, vattenhandläggare, miljörådgivare, miljökommunikatör, energi- och klimatutvecklare eller miljösamordnare. Potentiella arbetsplatser är företag, organisationer eller inom offentlig förvaltning - på regional, nationell och global nivå. Vill du studera vidare erbjuder LiU till exempel mastersprogrammet Science for Sustainable Development.

Röster om utbildningenVisa/dölj innehåll

Hur är det att läsa på programmet, och vad är planen efter studierna? Filip och Linnea berättar om varför de valde att läsa miljövetarprogrammet på LiU. 

Nyheter om programmetVisa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmetVisa/dölj innehåll

StudentlivetVisa/dölj innehåll