Miljövetenskap, kandidatprogram, 180 hp

Vill du arbeta med framtidens miljöfrågor? Som miljövetare på LiU får du ena dagen diskutera miljöpolitik och nästa dag labba eller vara ute i fältarbete. Här skapas förutsättningar för att möta morgondagens utmaningar. I takt med att hållbarhetsfrågorna blir större ökar dessutom behovet av miljövetare på arbetsmarknaden.

Miljövetenskap, kandidatprogram

HT 2021, Helfart, Norrköping

Miljövetenskap, kandidatprogram

HT 2022, Helfart, Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

3 anledningar att välja Miljövetenskap:

 • Utbildningen är väl förankrad i verkligheten
 • Vi utgår från lokala och globala utmaningar
 • Dina lärare är erkända forskare

Du blir attraktiv på arbetsmarknaden

För att kunna upptäcka och identifiera miljöproblem krävs kunskap om naturen, människan och samhället. Miljövetarprogrammet vid LiU väver ihop sådan kunskap. Det är därför många av våra studenter blir attraktiva på arbetsmarknaden. Du får en helhetssyn och kan bidra till skapandet av ett långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt fungerande samhälle. Det är eftertraktat på arbetsmarknaden idag. Dessutom finns det ett tydligt behov av miljövetare som tränat på att jobba i grupp och som kan leda projekt.

Dina lärare är aktiva forskare

Under utbildningen får du ta del av aktuell forskning, till exempel inom miljöpolitik, klimatförändringar och vatten- och resurshantering. Detta eftersom våra lärare på miljövetarprogrammet är forskningsaktiva inom många olika miljöfrågor. Dessutom är flera av uppsatserna som skrivs antingen kopplade till forskningsprojekt eller till praktikplatser vilket gör att ditt arbete redan under utbildningen gör skillnad. 

Du får forma framtidens hållbara samhällen

Hantering av miljöfrågor är idag en viktig del av verksamheten inom företag och offentliga organisationer, på både nationell som internationell nivå. Utbildningen är designad för att rusta dig för framtida miljöfrågor så att du kan bidra till att uppnå de globala målen och skapa ett hållbart samhälle. Som miljövetare kan du vara med och driva projekt för att minska påverkan på miljön och inspirera andra att vara med och forma framtidens hållbara samhällen.

”Med utbildningen i ryggen har du verktyg för att komma på nya idéer för att hantera miljöproblem samt skapa hållbara och nytänkande företag.”

/Teresia Svensson, programansvarig

Därför ska du söka miljövetarprogrammet Visa/dölj innehåll

Vad är det bästa med att studera Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet? Malin, Magdalena och John berättar om varför de har valt att läsa utbildningen.

Det här läser du Visa/dölj innehåll

På miljövetarprogrammet studerar du genom problem- och projektbaserade former. Det innebär att undervisningen formas utifrån verkliga problem. Detta för att efterlikna yrkeslivet så mycket som möjligt. Genom föreläsningar, seminarier, fältarbeten, laborationer, dataövningar och projektarbete får du en bred kompetens inom området.

”Du studerar miljöproblemens uppkomst och hantering, bland annat genom att utgå från aktuella miljöfrågor.”

/Teresia Svensson, programansvarig

Meritvärde Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Karriär och framtid Visa/dölj innehåll

Efter studierna kan du bland annat arbeta på företag, organisationer eller inom offentlig förvaltning – på lokal, regional, nationell och global nivå. Din framtida yrkesroll kan exempelvis vara:

 • Miljöstrateg
 • Miljökonsult
 • Miljöinspektör
 • Miljöstatistiker
 • Naturvårdshandläggare
 • Miljö- och kvalitetschef
 • Avfallstrateg
 • Klimatambassadör
 • Vattenhandläggare
 • Miljörådgivare
 • Miljökommunikatör
 • Energi- och klimatutvecklare
 • Miljösamordnare

Vill du studera vidare erbjuder LiU till exempel masterprogrammet Science for Sustainable Development.

Miljövetenskap - så här läser du Visa/dölj innehåll

Varför ska du läsa miljövetarprogrammet? Visa/dölj innehåll

Möt studenter och lärare som berättar mer om Miljövetarprogrammet. Du träffar också några av LiU:s tidigare studenter som berättar om sina jobb. 

Röster om utbildningen Visa/dölj innehåll

Julia

Hur är det att läsa på programmet, och vad är planen efter studierna? Julia berättar om varför hon valde att läsa Miljövetenskap på LiU.

Linnea

Linnea berättar om sitt val att läsa Miljövetenskap, och vad hon tycker är det mest intressanta med programmet på LiU.

Filip

Filip berättar om varför han valde att läsa Miljövetenskap på LiU, hur det är att läsa på programmet, och vad planen är efter studierna.

Att jobba som miljövetare Visa/dölj innehåll

Nyheter om programmet Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet Visa/dölj innehåll

Studentlivet Visa/dölj innehåll

Campus Norrköping Visa/dölj innehåll