Miljövetenskap, kandidatprogram

180 hp

Arbete med miljö, klimat och hållbarhet är viktigt för hela samhället. Som student kommer du att studera miljöförändringar och utforska innovativa lösningar. Du kommer att kunna bidra till att förbättra miljön, minska klimatpåverkan och skynda på en grön omställning.

Miljövetenskap, kandidatprogram

HT 2022 / Helfart / Norrköping

Miljövetenskap, kandidatprogram

HT 2023 / Helfart / Norrköping

3 anledningar att välja Miljövetenskap:

 • Bred miljövetenskaplig bas som ger dig stora valmöjligheter
 • Verklighetsnära projektarbeten och forskningsnära kurser
 • Förberedd för jobb inom miljö, klimat och hållbarhet

Bred bas i miljövetenskap som ger dig stora valmöjligheter

Utbildningen passar dig som har intresse för miljö- och klimatfrågor och vill kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. De två första åren får du förståelse för både miljöfrågors komplexitet och hantering. Du får lära dig olika verktyg för att upptäcka och identifiera miljöproblem, övervaka miljöförändringar, analysera trender och mönster, analysera risk- och sårbarhet, strategisk miljöledning, implementerings- och förändringsarbete och miljökommunikation. Genom valbara fördjupningskurser under år 3 får du möjlighet att skapa en egen kompetensprofil. Under den terminen finns även möjlighet att studera utomlands. Programmet avslutas med att en praktikperiod och exjobb. 

Verklighetsnära projektarbeten och forskningsnära kurser

Genomgående för programmet är den täta kopplingen till aktuella miljöfrågor. Många kurser innehåller konkreta fall där du får tillämpa dina kunskaper för att jobba med verkliga problem ur flera perspektiv och träffa potentiella arbetsgivare. Lärarna bedriver forskning inom miljö- och klimatpolitik, klimatförändringar, naturresurser, grön omställning, miljöföroreningar, ekonomi och kommunikation. Flera av de uppsatser som skrivs under sista året är antingen kopplade till forskningsprojekt eller till praktikplatser vilket gör att ditt arbete redan under utbildningen gör skillnad.

Förberedd för jobb inom miljö, klimat och hållbarhet

Efter examen väntar en kreativ och varierande yrkesroll inom miljö, klimat och hållbarhet, då dessa frågor är aktuella för alla branscher. Du kommer att få verktyg för att vara med och driva projekt som kan minska miljö- och klimatpåverkan, utveckla innovationer samt bidra i omställningen till en fossilfri framtid både nationellt och internationellt. Karriärmöjligheterna efter utbildningen är just nu bättre än någonsin. 

Därför ska du söka miljövetarprogrammet

Vad är det bästa med att studera Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet? Malin, Magdalena och John berättar om varför de har valt att läsa utbildningen.

Det här läser du

På miljövetarprogrammet baseras dina studier på problem- och projektbaserade former. Vissa kurser innehåller projekt som är kopplade till företag och myndigheter och studenterna möter då utmaningarna på plats i samhället och förbereds därigenom för både framtida jobb och vidare studier. Genom föreläsningar, seminarier, fältarbeten, laborationer, dataövningar och projektarbete får du en bred spetskompetens inom miljövetenskap.

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Karriär och framtid

Efter studierna kan du bland annat arbeta på företag, organisationer eller inom offentlig förvaltning – på lokal, regional, nationell och global nivå. Din framtida yrkesroll kan exempelvis vara:

 • Miljö- och hållbarhetsstrateg
 • Miljökonsult
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Miljöstatistiker
 • Miljö- och klimatstrateg
 • Handläggare inom vatten, miljö och naturvård
 • Miljö- och kvalitetschef
 • Avfallstrateg
 • Klimatambassadör
 • Miljörådgivare
 • Miljökommunikatör
 • Energi- och klimatrådgivare
 • Miljösamordnare
 • Projektledare inom miljö, klimat och hållbarhet
 • Hållbarhetskommunikatör
 • Hållbarhetskoordinator
 • Hållbarhetssamordnare

Vill du studera vidare erbjuder LiU till exempel masterprogrammet Science for Sustainable Development.

Miljövetenskap - så här läser du

Möt studenter, lärare och alumner från programmet

Möt studenter och lärare som berättar mer om Miljövetarprogrammet. Du träffar också några av LiU:s tidigare studenter som berättar om sina jobb. 

Röster om utbildningen

Julia

Hur är det att läsa på programmet, och vad är planen efter studierna? Julia berättar om varför hon valde att läsa Miljövetenskap på LiU.

Linnea

Linnea berättar om sitt val att läsa Miljövetenskap, och vad hon tycker är det mest intressanta med programmet på LiU.

Filip

Filip berättar om varför han valde att läsa Miljövetenskap på LiU, hur det är att läsa på programmet, och vad planen är efter studierna.

Att jobba som miljövetare

Nyheter om programmet

Utlandsstudier inom programmet

Studentlivet

Campus Norrköping