Miljövetenskap, kandidatprogram

180 hp

Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare i samhället. Som student på programmet kommer du studera miljöförändringar och utforska innovativa hållbara lösningar. Programmet är utformat för att förbereda för karriär inom miljö och hållbarhet där specialistkompetens inom miljö blir allt viktigare på arbetsmarknaden.

Miljövetenskap, kandidatprogram

HT 2022 / Helfart / Norrköping

Miljövetenskap, kandidatprogram

HT 2023 / Helfart / Norrköping

Inte öppen för anmälan

3 anledningar att välja Miljövetenskap:

 • Utbildningen är förankrad i aktuell forskning
 • Du blir attraktiv på arbetsmarknaden
 • Du får forma framtidens hållbara samhällen

Utbildningen är förankrad i aktuell forskning

Under utbildningen får du ta del av aktuell forskning med både nationell och global fokus, till exempel inom miljöpolitik, klimatförändringar, näringsflöden, omställning och kommunikation. Detta eftersom lärarna på miljövetarprogrammet är aktiva forskare i en tvärvetenskaplig miljö. Flera av de uppsatser som skrivs under sista året är antingen kopplade till forskningsprojekt eller till praktikplatser vilket gör att ditt arbete redan under utbildningen gör skillnad. Dessa kopplingar göra att du sedan kan utgöra en brygga mellan forskning och praktik.

Du blir attraktiv på arbetsmarknaden

För att kunna upptäcka och identifiera miljöproblem krävs kunskap om naturen, människan och samhället. Miljövetarprogrammet vid LiU väver ihop sådan kunskap. Du kan specialisera dig men du får också ett systemperspektiv och får träning i projektledning och grupparbete. Du får en helhetssyn och kan bidra till skapandet av ett långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt fungerande samhälle. Det är därför våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Du får forma framtidens hållbara samhällen

Hantering av miljöfrågor är idag en viktig del av verksamheten inom både privata företag och offentliga organisationer, på både nationell och internationell nivå. Utbildningen är designad för att rusta dig för dagens och framtida miljöfrågor så att du kan bidra till att uppnå de globala målen och skapa ett hållbart samhälle. Som miljövetare har du verktyg för att utveckla innovativa idéer, du vara med och driva projekt för att minska miljö- och klimatpåverkan samt bidra i omställningen till en fossilfri framtid.

Därför ska du söka miljövetarprogrammet

Vad är det bästa med att studera Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet? Malin, Magdalena och John berättar om varför de har valt att läsa utbildningen.

Det här läser du

På miljövetarprogrammet studerar du genom problem- och projektbaserade former. Det innebär att undervisningen formas utifrån verkliga problem. Detta för att efterlikna yrkeslivet så mycket som möjligt. Genom föreläsningar, seminarier, fältarbeten, laborationer, dataövningar och projektarbete får du en bred kompetens inom området. Du studerar miljöproblemens uppkomst och hantering, bland annat genom att utgå från aktuella miljöfrågor.

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Karriär och framtid

Efter studierna kan du bland annat arbeta på företag, organisationer eller inom offentlig förvaltning – på lokal, regional, nationell och global nivå. Din framtida yrkesroll kan exempelvis vara:

 • Miljöstrateg
 • Miljökonsult
 • Miljöinspektör
 • Miljöstatistiker
 • Naturvårdshandläggare
 • Miljö- och kvalitetschef
 • Avfallstrateg
 • Klimatambassadör
 • Vattenhandläggare
 • Miljörådgivare
 • Miljökommunikatör
 • Energi- och klimatutvecklare
 • Miljösamordnare

Vill du studera vidare erbjuder LiU till exempel masterprogrammet Science for Sustainable Development.

Miljövetenskap - så här läser du

Möt studenter, lärare och alumner från programmet

Möt studenter och lärare som berättar mer om Miljövetarprogrammet. Du träffar också några av LiU:s tidigare studenter som berättar om sina jobb. 

Röster om utbildningen

Julia

Hur är det att läsa på programmet, och vad är planen efter studierna? Julia berättar om varför hon valde att läsa Miljövetenskap på LiU.

Linnea

Linnea berättar om sitt val att läsa Miljövetenskap, och vad hon tycker är det mest intressanta med programmet på LiU.

Filip

Filip berättar om varför han valde att läsa Miljövetenskap på LiU, hur det är att läsa på programmet, och vad planen är efter studierna.

Att jobba som miljövetare

Nyheter om programmet

Utlandsstudier inom programmet

Studentlivet

Campus Norrköping