Miljövetare, kandidatprogram, 180 hp

Som framtidens miljövetare ställs du inför stora utmaningar. Du behöver kunskap som sträcker sig över de vetenskapliga ämnesgränserna, och förmågan att länka samman specialkunskap från olika områden.

Miljövetenskap, kandidatprogram

HT 2020, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Miljövetenskap, kandidatprogram

HT 2021, Helfart, Norrköping

Inte öppen för anmälan

För att åtgärda och förebygga miljöproblem krävs en förståelse av hur naturen och samhället fungerar, och hur dessa påverkar varandra. Du behöver också snabbt kunna hitta relevant information inom oväntade områden – idag och i framtiden. Miljövetarprogrammet är en tvärvetenskaplig utbildning för dig som vill åstadkomma förändring.

Identifiera, analysera och hantera

Utbildningen ger dig en grundläggande och bred kompetens genom föreläsningar, seminarier, fältarbeten, laborationer, dataövningar, projektarbeten med mera. Du studerar miljöproblemens uppkomst och hantering, bland annat genom att utgå från aktuella miljöfrågor som övergödning, spridning av miljögifter och klimatförändring. Du får utveckla din förmåga att identifiera, strukturera och analysera problem, förstå grundläggande sammanhang och att växla mellan olika perspektiv. Kommunikation är ett viktigt inslag i alla kurser. Detta för att du som yrkesverksam miljövetare ska förstå olika synsätt och kunna förmedla information mellan olika intressenter och specialister.

Fördjupning med spets i ständig förändring

Det tredje året gör du praktik, läser olika fördjupningskurser samt skriver ett examensarbete. Att miljöproblemen ständigt förändras gör att kurs- utbud och kursinnehåll på fördjupningsnivån ständigt utvecklas och förnyas, hela tiden i nära relation till den senaste miljöforskningen. Vi har bra internationella samarbeten och under tredje året väljer flera av våra studenter att läsa kurser, göra praktik eller sitt examensarbete utomlands. Eftersom vi sätter stort värde på internationellt utbyte ges också vissa av våra egna valbara kurser under det tredje året på engelska.

Det här läser duVisa/dölj innehåll

MeritvärdeVisa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Miljövetenskap - så här läser duVisa/dölj innehåll

Varför ska du läsa miljövetarprogrammet?Visa/dölj innehåll

Möt studenter och lärare som berättar mer om Miljövetarprogrammet. Du träffar också några av LiU:s tidigare studenter som berättar om sina jobb. 

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Hantering av miljöfrågor är idag en viktig del av verksamheten både inom privat och offentlig sektor, på så väl nationell som internationell nivå. Våra tidigare studenter jobbar idag med miljöfrågor i alla samhällssektorer.

Framtida arbetsroller för en miljövetare kan vara som miljösamordnare, miljö- och hälsoskyddsinspektör, doktorand, utbildare, miljöingenjör, miljökonsult, koordinator för olika miljöprojekt, egen företagare, miljöinformatör, projektledare, lärare, hydrolog, miljötekniker, journalist, Agenda 21-samordnare, analytiker, handläggare med mera. Potentiella arbetsplatser är hos stora och medelstora företag, organisationer eller inom offentlig förvaltning - både på regional, nationell och global nivå. Du är också behörig att läsa vidare på avancerad nivå, till exempel vårt mastersprogram Science for Sustainable Development.

Röster om utbildningenVisa/dölj innehåll

Hur är det att läsa på programmet, och vad är planen efter studierna? Filip och Linnea berättar om varför de valde att läsa miljövetarprogrammet på LiU. 

Utlandsstudier inom programmetVisa/dölj innehåll

StudentlivetVisa/dölj innehåll