Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram

120 hp

Affärsjuridik med Europainriktning passar dig som siktar på en affärsjuridisk karriär i internationell miljö. Samverkan mellan juridik, ekonomi och det franska/tyska språket präglar programmet.

Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

På både svensk och internationell arbetsmarknad är efterfrågan stor på jurister med kunskaper om utländsk rätt. En affärsjurist som vill arbeta internationellt måste därför ha goda kunskaper i främmande språk och kännedom om affärs- och rättskulturer i andra länder.

Affärsjuridiska programmet med Europainriktning lär dig samarbeta över kulturgränser och använda dina juridiska kunskaper i ett internationellt sammanhang. Lärar- och studentutbyte och ett nära samarbete mellan studenter och lärare är viktiga delar i kompetensbyggandet.

Du har möjlighet att under minst en termin studera vid ett tyskt eller franskt universitet. Programmet har utbytesavtal med universitet i Frankrike och Tyskland (Paris, Strasbourg, Freiburg im Breisgau, Frankfurt/Main med flera).

Utöver kurser i fransk eller tysk juridik och affärskultur väljer du fördjupningskurser såsom EU-Law – The Internal market, Lex mercatoria, Skadeståndsrätt, Företagsförsäkringsrätt, Upphandlingsrätt, EU-skatterätt, Aktiebolagsrätt, Civilprocessrätt, Skiljeförfarande och förhandling, Företagsskatterätt eller Internationell skatterätt.

I masterprogrammet ingår vidare en praktikkurs där du lär dig använda dina teoretiska kunskaper från utbildningen i praktiken, samtidigt som du söker första jobbet. Praktiken kan förläggas till utlandet.

Karriär och framtid

Affärsjurister från Linköpings universitet har en bred arbetsmarknad. Det visar undersökningar som har gjorts och som du kan läsa mer om på programmets hemsida. Du kan arbeta i varuproducerande företag, inte minst större exportbolag, eller i tjänsteföretag som banker, försäkringsbolag, fastighetsbolag, revisionsbyråer, mäklarföretag, detalj- och partihandel, transport och spedition. Andra möjligheter är branschorganisationer, intresseorganisationer och internationella organisationer. Skatteförvaltningen, affärsdrivande verk och landsting anställer också affärsjurister.

Röster om utbildningen

Artiklar om utbildningen

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.