:

Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram, 120 hp

Affärsjuridik med Europainriktning passar dig som siktar på en affärsjuridisk karriär i internationell miljö. Samverkan mellan juridik, ekonomi och det franska/tyska språket präglar programmet.

Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram

HT 2022, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

På både svensk och internationell arbetsmarknad är efterfrågan stor på jurister med kunskaper om utländsk rätt. En affärsjurist som vill arbeta internationellt måste därför ha goda kunskaper i främmande språk och kännedom om affärs- och rättskulturer i andra länder.

Affärsjuridiska programmet med Europainriktning lär dig samarbeta över kulturgränser och använda dina juridiska kunskaper i ett internationellt sammanhang. Lärar- och studentutbyte och ett nära samarbete mellan studenter och lärare är viktiga delar i kompetensbyggandet.

Du har möjlighet att under minst en termin studera vid ett tyskt eller franskt universitet. Programmet har utbytesavtal med universitet i Frankrike och Tyskland (Paris, Strasbourg, Freiburg im Breisgau, Frankfurt/Main med flera).

Utöver kurser i fransk eller tysk juridik och affärskultur väljer du fördjupningskurser såsom EU-Law – The Internal market, Lex mercatoria, Skadeståndsrätt, Företagsförsäkringsrätt, Upphandlingsrätt, EU-skatterätt, Aktiebolagsrätt, Civilprocessrätt, Skiljeförfarande och förhandling, Företagsskatterätt eller Internationell skatterätt.

I masterprogrammet ingår vidare en praktikkurs där du lär dig använda dina teoretiska kunskaper från utbildningen i praktiken, samtidigt som du söker första jobbet. Praktiken kan förläggas till utlandet.

Karriär och framtid Visa/dölj innehåll

Affärsjurister från Linköpings universitet har en bred arbetsmarknad. Det visar undersökningar som har gjorts och som du kan läsa mer om på programmets hemsida. Du kan arbeta i varuproducerande företag, inte minst större exportbolag, eller i tjänsteföretag som banker, försäkringsbolag, fastighetsbolag, revisionsbyråer, mäklarföretag, detalj- och partihandel, transport och spedition. Andra möjligheter är branschorganisationer, intresseorganisationer och internationella organisationer. Skatteförvaltningen, affärsdrivande verk och landsting anställer också affärsjurister.

Röster om utbildningen Visa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningen Visa/dölj innehåll

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år. Visa/dölj innehåll