Affärsjuridik, masterprogram

120 hp

Det här är ett program för dig som vill jobba i privat eller offentlig sektor med ett arbete där ekonomi och juridik utgör ett spännande möte.

Affärsjuridik, masterprogram

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Utbildningen till affärsjurist förbereder för ett juridiskt-ekonomiskt inriktat arbete i både privat och offentlig sektor. Den finns i två varianter, där den ena baseras på juridik och ekonomi och är den utbildning som presenteras här.

Affärsjuristens yrkesroll genomgår förändringar. Det räcker inte att ha breda juridiska kunskaper och god förmåga att analysera och lösa juridiska problem. Samarbetsförmåga blir allt viktigare. Man ska kunna bedöma ekonomiska effekter av juridiska beslut och juridiska effekter av ekonomiska beslut.

Affärsjuridiska programmet lär dig att samarbeta över yrkesgränser, argumentera för din ståndpunkt och omsätta dina juridiska kunskaper i praktiken. Du tränas i att integrera civilrättsliga ämneskunskaper med särskilt relevanta delar av ekonomi till en plattform för ett affärsmässigt agerande.

Under masterstudierna väljer du att fördjupa dig efter dina intressen. Fördjupningen görs antingen inom ett affärsrättsligt spår – genom kurser såsom EU-Law – The Internal market, Lex mercatoria, Skadeståndsrätt, Företagsförsäkringsrätt, Upphandlingsrätt, Aktiebolagsrätt, Civilprocessrätt, Skiljeförfarande och förhandling – eller genom ett skatterättsligt spår – genom kurser såsom Företagsskatterätt, EU-skatterätt eller Internationell skatterätt.

Utbildningen avslutas med en masteruppsats och en praktikkurs där du får använda dina teoretiska kunskaper från utbildningen i praktiken, samtidigt som du söker första jobbet.

Karriär och framtid

Affärsjurister från Linköpings universitet har en bred arbetsmarknad. Det visar undersökningar som har gjorts och som du kan läsa mer om på programmets hemsida. Du kan arbeta i varuproducerande företag, inte minst större exportbolag, eller i tjänsteföretag som banker, försäkringsbolag, fastighetsbolag, revisionsbyråer, mäklarföretag, detalj- och partihandel, transport och spedition. Andra möjligheter är branschorganisationer, intresseorganisationer och internationella organisationer. Skatteförvaltningen, affärsdrivande verk och landsting anställer också affärsjurister.

Röster om utbildningen

Artiklar om utbildningen

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.