Applied Ethics, magisterprogram, 60 hp

Tillämpad etik är ett växande, tvärvetenskapligt ämne som studerar etiska frågor inom olika samhällsområden såsom politik, medicin, forskning och teknik. Tillämpad etik har sin ämnesbas i moralfilosofi och etik men kräver också kunskaper inom etikens tillämpningsområden. Magisterprogrammet i tillämpad etik är en ettårig kompletterande utbildning på mastersnivå som riktar sig både till dig som vill gå vidare inom filosofi och etik och dig som vill inrikta din ämnes- och yrkeskompetens mot tillämpad etik.

Applied Ethics, Master´s Programme

HT 2019, Helfart, Linköping

Applied Ethics, Master´s Programme - First and main admission round

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Applied Ethics, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students)

HT 2020, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2020-07-15

 

 

Information på engelska
Visa/dölj innehåll