Applied Ethics, magisterprogram, 60 hp

Tillämpad etik är ett växande, tvärvetenskapligt ämne som studerar etiska frågor inom olika samhällsområden såsom politik, medicin, forskning och teknik.

Applied Ethics, Master´s Programme - First and main admission round

HT 2022, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Applied Ethics, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students)

HT 2022, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Applied Ethics, Master´s Programme - First and main admission round

HT 2023, Helfart, Linköping

Applied Ethics, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students)

HT 2023, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Tillämpad etik har sin ämnesbas i moralfilosofi och etik men kräver också kunskaper inom etikens tillämpningsområden. Magisterprogrammet i tillämpad etik är en ettårig kompletterande utbildning på mastersnivå som riktar sig både till dig som vill gå vidare inom filosofi och etik och dig som vill inrikta din ämnes- och yrkeskompetens mot tillämpad etik.

Programmet ges på engelska. Det finns fullständig information på den engelska programsidan.

Information på engelska Visa/dölj innehåll

Alumner berättar Visa/dölj innehåll