Human Resource Management and Development, masterprogram, 120 hp

Närbild av studenter i föreläsningssal

Human Resource Management and Development är ett utvecklingsinriktat program för dig som vill fördjupa din kompetens inom HR-området.

Human Resource Management and Development, masterprogram, 120 hp

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Stängd för sen anmälan

Masterprogrammet utgår från centrala områden inom HRM och HRD. Från ett HRM-perspektiv behandlas exempelvis ledning och organisering av HR-arbete, relationer mellan HR-strategier och affärs-/verksamhetsstrategier, frågor om HR-arbetets status och legitimitet. Från ett HRD-perspektiv fokuseras frågor om utveckling och förändring, exempelvis kompetens-, ledarskaps- och organisationsutveckling.

Programmet har en tydlig profil mot arbetslivsinriktad beteendevetenskap och företagsekonomi och HR-frågor behandlas från såväl ett forsknings- som ett praktikperspektiv. Under termin 3 erbjuds studenten möjlighet att fördjupa/profilera sig inom ämnet HRM/HRD. Terminen präglas därför av viss valfrihet. Förutom de kurser som erbjuds inom programmet kan studenten även välja/söka andra relevanta kurser inom LiU, på annat lärosäte eller åka utomlands och studera.

Utbildningen erbjuder gynnsamma förutsättningar för arbete med HR-frågor i ett proaktivt perspektiv, det vill säga ett perspektiv som lyfter fram möjligheten att arbeta utvecklings- och förnyelseinriktat.

En central utgångspunkt är att utbildningen planeras, drivs och vidareutvecklas i nära samverkan mellan undervisande lärare/forskare, studenter och representanter för olika företag och organisationer. Ett antal kurser bygger på att moment genomförs i samarbete med företag och organisationer. Detta skapar goda förutsättningar för att integrera teori och praktik. På så sätt kopplas programmets innehåll närmare din framtida arbetsmiljö och du erbjuds möjlighet att förbereda dig inför kommande arbetsuppgifter.

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.