Kognitionsvetenskap, master, 120 hp

Kognitionsvetenskap, master, 120 hp

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Studiestart

HT 2017

Studieort

Linköping

Studietakt

Heltid 100%


Nivå

Avancerad nivå

Undervisningsform

Campusförlagd

Anmälningskod

LIU-90004


Examen

Filosofie masterexamen med huvudområde Kognitionsvetenskap.


Förkunskapskrav

Kandidatexamen i Kognitionsvetenskap. Alternativt kandidatexamen med huvudområde datavetenskap eller motsvarande samt minst 30 hp i andra ämnen relevanta för utbildningen t.ex. psykologi, lingvistik, filosofi, neurovetenskap eller antropologi. Alternativt kandidatexamen med huvudområde psykologi eller neurovetenskap samt minst 30 hp i datavetenskap eller motsvarande.

Kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet.


Studieavgift

280000 kr - OBS! Gäller bara för studenter utanför EU/EES och Schweiz.

Ansök

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde där människans tänkande, språk och kommunikation studeras.

Masterprogrammet är ett brett upplagt program med stor valfrihet. Det bygger på LiUs starka forskningsmiljöer inom tillämpade kognitionsvetenskap och kurser ges av framstående forskare inom sina respektive fält. Många kurser är individuellt upplagda där du deltar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt vid universitetet, olika forskningsinstitut eller ute i industrin.

Programmet erbjuder två större profiler inom Human factors (HF) samt Användbarhet och interaktionsdesign (UxD), med ett flertal teori-, metod- och projektkurser. Det finns även möjlighet att specialisera sig inom Språkteknologi, Sociala robotar, Lärteknologi, Kommunikation eller Kognitiva funktionshinder, genom att kombinera en profilkurs med praktiskt arbete i flera individuella profilkurser.

De tillämpade områdena underbyggs av ett flertal valbara kognitionsvetenskapliga teorikurser, som Kognition och emotion, Medvetandefilosofi, Beslutsteori, och metodkurser, som Etnografisk metod, Avancerade statistiska metoder, Programmering.

Programmet låter dig bygga på din kandidat-, magister- eller civilingenjörsutbildning till en internationellt gångbar masterexamen. Det ger möjlighet till spets inom ett eller flera tillämpningsområden och/eller en bra bred teoretisk och metodologisk grund för forskarutbildning i kognitionsvetenskap och andra närliggande ämnen.

En alumniundersökning visade att många arbetar inom Human factors-området som t ex riskanalytiker, kärnkraftskonsult eller organisationsutvecklare. Många arbetar även med användbarhet och design, som t ex UX-designer, IT konsult eller projektledare. En del arbetar även med språk- och informationshantering som teknikinformatör eller datalingvist. Flera alumner har också gått vidare till forskarutbildning.

Mer om programmet

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.

Artiklar om utbildningen

Utlandsstudier inom programmet

Utlandstudier

Programmet uppmuntrar till studier utomlands, företrädelsevis en termin, men längre vistelser kan också fungera. Lämpliga terminer är termin 2 eller 3, men det kan också gå att göra sin masteruppsats utomlands.

Programmet har för närvarande programspecifika samarbeten med Indiana University Bloomington, IN i USA, Radboud Universiteit Nijmegen i Nederländern och Universität Osnabrück i Tyskland.

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.,