Masterprogram i kognitionsvetenskap

120 hp

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde där människans tänkande, språk och kommunikation studeras.

Kognitionsvetenskap, masterprogram

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Masterprogrammet fokuserar på hur människor samspelar med tekniska system och hur sådana system kan utformas för att stödja kognition. Programmet ger fördjupade kunskaper i kognitionsvetenskap samt kompetens för en yrkesverksamhet inom flera områden, framförallt med fokus på interaktionen mellan människa och teknik. 

Programmet är brett upplagt och erbjuder dig att skapa din egen unika kompetensprofil. Inom användarupplevelse och interaktionsdesign (UX) samt Human Factors (HF) erbjuder programmet flera teori-, metod- och projektkurser. Det finns även möjlighet att specialisera sig inom till exempel språkteknologi, människa–robot-interaktion, lärteknologi, kommunikation, teoretisk kognitionsvetenskap och kognitiva funktionshinder. 

Programmet är designat för att erbjuda både bredd och djup inom kognitionsvetenskaplig forskning och utveckling. Du sätter din egen prägel på utbildningen genom individuella projekt och valbara kurser. Du lär dig också att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling och att självständigt planera, genomföra och rapportera forsknings- och utvecklingsprojekt.

Den senaste alumniundersökningen (2018) visar att många som läst programmet arbetar inom Human factors-området som till exempel riskanalytiker, beredskapssamordnare eller organisationsutvecklare. Många arbetar även med användarupplevelse och design, som bland annat UX-designer, tjänstedesigner eller projektledare. En del arbetar även med språk- och informationshantering som exempelvis teknikinformatör. Flera alumner har också gått vidare till forskarutbildning.

Programplan

Utlandsstudier inom programmet

Utlandsstudier

Programmet uppmuntrar till studier utomlands, företrädesvis på höstterminen under programmets andra år. Programmet har för närvarande programspecifika utbytesavtal med Indiana University Bloomington i USA, Radboud Universiteit Nijmegen i Nederländerna, Johannes-Kepler-Universität Linz i Österrike och Universität Osnabrück i Tyskland.

Tidigare studenter

Artiklar

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.