Medieproduktion för humanister och samhällsvetare, master, 120 hp

INGEN ANTAGNING HT2020

Är du humanist eller samhällsvetare och vill lära dig att kommunicera med digitala och interaktiva medier? Vill du lära dig att arbeta i projekt, samverka med andra aktörer och sprida din ämneskunskap till en bred publik? Vill du lära dig att berätta med video, podcast och utställningar? Då är detta ett program för dig.

Medieproduktion för humanister och samhällsvetare, master, 120 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Inställd

Utbildningen ger en masterexamen i ditt huvudområde. Du fördjupar dig inom ditt ämne med en akademisk uppsats och samtidigt får du göra en medieproduktion som knyter an till uppsatsämnet. För att göra din medieproduktion får du hjälp av lärare som själva är konstnärer, radioproducenter och filmare. I utbildningsmiljön har du tillgång till bland annat ljudstudio, ateljé och filmutrustning för att genomföra ditt arbete.

För att antas till programmet behöver du en kandidatexamen inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne (se programmets huvudområden i faktarutan ovanför). Under det första året läser du kurser inom ditt ämne parallellt med kurser i kultur- och medieproduktion. Kurserna inom ämnet är på många sätt uppsatsförberedande och behandlar bland annat aktuell teori och metod. Kurserna i kultur- och medieproduktion kombinerar teori och praktik, och läses av alla studenter tillsammans. Här introduceras du till olika medieformer och i hur vetenskap och samhällsfrågor kan förmedlas och gestaltas. Tidigt i utbildningen ger vi dig möjlighet att testa olika medie- och berättarformer. Gästföreläsare från kultur- och mediebranschen och studiebesök på aktuella utställningar ingår.

Under det andra året kommer du parallellt att arbeta med att skriva en akademisk uppsats inom huvudområdet och att göra en medieproduktion, t ex i form av en utställning, en podcast eller en dokumentärfilm. Medieproduktionen innefattar allt från idéutveckling, innehåll och dramaturgi till budget och spridning.

Undervisningen sker både i Linköping och i Norrköping. Som student kan du resa gratis mellan våra Campus med Campusbussen.

Utbildnings- och programplan
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Specialisering inom ditt ämnesområde tillsammans med färdigheter i medieproduktion ger en unik kombination och en stark profil. Det finns ett stort behov av humanister och samhällsvetare som kan utföra gestaltande och kommunikativa uppdrag inom till exempel statliga myndigheter, kommuner, landsting, mediebolag, kyrkor och samfund, hjälp- och frivilligorganisationer, arkiv och konsthallar. Du kan arbeta direkt med gestaltning eller ha en roll som beställare eller projektledare, genom att du arbetar med upphandling och samverkan med andra professionella aktörer inom kultur- och medieproduktion. Din kompetens inom medieproduktioner gör dig också kvalificerad att jobba som bland annat medieproducent, museiproducent, informatör och kommunikatör.

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.
Visa/dölj innehåll