Samhällsgestaltning, masterprogram, 120 hp

Samhällsgestaltning_puffbild

Vill du lära dig hur man sprider kunskap och forskning till olika målgrupper? Vill du nå ut för att påverka och kunna skapa förändring? Då är samhällsgestaltning något för dig. Du fördjupar dina ämneskunskaper och lär dig att gestalta dessa kunskaper för olika publiker.

Samhällsgestaltning, masterprogram

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Inte öppen för anmälan

Du spetsar din akademiska kompetens inom ditt huvudområde, arbetar tvärvetenskapligt tillsammans med studenter från andra ämnesområden och samtidigt utvecklar du din förmåga att genomföra en gestaltningsproduktion inom ett valt medium. Du utvecklar praktiska, tillämpade kunskaper och färdigheter och tränar förmågan att presentera dina kunskaper för olika målgrupper och att samverka med andra aktörer i samhället.

Programmets huvudområden innefattar: teoretisk/praktisk filosofi, historia, konstvetenskap och visuell kommunikation, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, religionsvetenskap och socialantropologi.

Under det första året läser du parallellt kurser inom ditt huvudområde med kurser i samhällsgestaltning. Kurserna inom huvudområdet behandlar bland annat aktuell teori och metod och ämnesspecifika infallsvinklar på samhällsgestaltning. Kurserna i samhällsgestaltning kombinerar teori och praktik, och läses av alla studenter tillsammans. De introducerar ämnet samhällsgestaltning, relationen mellan vetenskap och gestaltning och hur olika medieformer kan användas i gestaltande uttryck.

Under det andra året kommer du parallellt att arbeta med att skriva en akademisk uppsats inom huvudområdet och att göra en medieproduktion, t ex i form av en utställning, en podcast eller en dokumentärfilm. Medieproduktionen innefattar allt från idéutveckling, innehåll och dramaturgi till budget och spridning. Redan under första året får du börja fundera på vad din uppsats och medieproduktion ska fokusera på. Din uppsats och din medieproduktion ska integreras på så sätt att medieproduktionen ska knyta an till uppsatsens kunskapsområde.

Kurser inom ditt huvudområde läser du i Linköping och kurser i samhällsgestaltning i Norrköping.

Efter utbildningen

Specialistkompetens inom ditt ämnesområde tillsammans med gestaltningskompetens ger en unik kombination. Religionsvetare, filosofer, socialantropologer, historiker, konstvetare, litteraturvetare och medie- och kommunikationsvetare kan utföra gestaltande och kommunikativa uppdrag inom till exempel statliga myndigheter, kommuner, landsting, medier, kyrkor och samfund, hjälp- och frivilligorganisationer, arkiv och konsthallar.

Du kan arbeta direkt med gestaltning eller ha en roll som beställare eller projektledare, genom att du arbetar med upphandling och samverkan med andra professionella aktörer inom gestaltningsområdet. Din gestaltningskompetens gör dig också kvalificerad att jobba som bland annat medieproducent, museiproducent, informatör och kommunikatör.

Mer om utbildningen

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.