Statistics and Machine Learning, masterprogram, 120 hp

Programmet fokuserar på den moderna utvecklingen i skärningspunkten mellan statistik, maskininlärning, artificiell intelligens och databashantering och förser dig med en bred kompetens och därmed goda förutsättningar på arbetsmarknaden.

Statistics and Machine Learning, Master´s Programme

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Information på engelska