Statsvetenskap, masterprogram, 120 hp

Statsvetenskap master

Masterprogrammet i statsvetenskap är en spetsutbildning på avancerad nivå som ger dig verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati och samhällsutveckling.

statsvetenskap, masterprogram

HT 2019, Helfart, Linköping

Utbildningen förbereder dig för en framtida karriär som till exempel kvalificerad utredare, omvärldsanalytiker eller forskare. För en internationell karriär är en masterexamen idag ofta en förutsättning. Masterprogrammet i statsvetenskap är en tvåårig utbildning som leder fram till en masterexamen i statsvetenskap. Du läser kurser som ger en fördjupning i statsvetenskaplig metod och vetenskapsteori, men också kurser som innebär ämnesfördjupning inom två av följande tre inriktningar:

  • Demokrati, global etik och social förändring

  • Jämförande politisk ekonomi

  • Offentlig politik och förvaltning.

 

Programmet innehåller också en valfri termin där du kan välja mellan att göra yrkesförberedande praktik hos myndighet, företag eller organisation, läsa kurser i Europapolitik på masterprogrammet International and European Relations eller läsa kurser på andra masterprogram vid Linköpings universitet.

Som student på programmet kommer du till en växande utbildnings- och forskningsmiljö i statsvetenskap. För att upprätthålla en bra dialog med arbetsmarknaden har en referensgrupp, bestående av representanter för olika offentliga arbetsgivare, knutits till utbildningen. Programmets lärare har erfarenheter av såväl forskning som arbete med utredningar och utvärderingar. Forskningen på avdelningen handlar bland annat om offentlig förvaltning, lokal politik, digitalisering och e-förvaltning, internationella relationer och politiskt deltagande. Inom ramen för programmet finns goda möjligheter att genom projektarbeten och uppsatser knyta an till forskningsprojekt och utredningar på uppdrag av organisationer och förvaltningar.

Programmet vänder sig både till dig som nyligen har tagit en kandidatexamen med statsvetenskap eller annat samhällsvetenskapligt huvudområde, men även till dig som är yrkesverksam och vill fördjupa dina kunskaper och analytiska färdigheter.

Visa/dölj innehåll

Statsvetarstudenter hjälper östgötska kommuner med digitalisering
Visa/dölj innehåll

Tidigare studenter
Visa/dölj innehåll

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.
Visa/dölj innehåll