Ämneslärare i årskurs 7–9, 270 hp

Ämneslärare i årskurs 7–9

Har du en passion för några särkilda ämnen? Då kan du bli specialist och inspiratör för vetgiriga tonåringar på högstadiet.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Att vara ämneslärare i årskurserna 7 till 9 innebär att arbeta med elever som är i en spännande fas i livet. Det ger dig möjlighet att utveckla dina ämneskunskaper, ditt ledarskap och din sociala förmåga. 

Välj dina ämnen

Utbildningen omfattar fyra eller fyra och ett halvt år beroende på hur många och vilka ämnen du väljer att kombinera. Du läser antingen två eller tre ämnen.

När du söker väljer du ett ingångsämne, det andra/de andra ämnena väljer du under utbildningen. Vi erbjuder ett brett utbud av ämnen att välja mellan. Under rubriken "Ämnesval och behörigheter" nedan kan du läsa om möjliga ämneskombinationer och behörigheter.

Under utbildningen varvas ämnesstudier med kurser i utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kurserna i utbildningsvetenskap ger dig förståelse för skolans och yrkets förutsättningar, exempelvis lärande och utveckling, betygsättning och specialpedagogiska frågor. Genom utbildningen har du regelbunden kontakt med grundskolans vardag i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. I slutet av utbildningen fördjupar du dig i något av dina ämnen genom att göra examensarbeten.

För alla studenter finns goda möjligheter till internationellt utbyte, till exempel genom utlandsstudier eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands. Som student på ämneslärarprogrammet har du möjlighet att profilera dig globalt under din studietid. Vår globlala profil har utvecklats för att du som student ska få möjliget att samla och synliggöra meriter med internationellt och globalt fokus.

Pröva dina vingar

Under sista terminen har du din avslutande verksamhetsförlagda utbildning. Du får pröva dina samlade kunskaper och färdigheter fullt ut och ta ett helhetsansvar för alla uppgifter som ingår i läraryrket. Placeringar under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kan förekomma i hela Östergötland samt delar av Småland och Södermanland.

Det här läser du

Ämnesval och behörigheter

Meritvärde

Efter utbildningen

Efter utbildningen får du en ämneslärarexamen för att undervisa i årskurs 7-9. I det här jobbet är du ämnesexpert, men också en social och pedagogisk ledare. I en utmanande och kreativ miljö kommer du att bidra till varje elevs sociala och ämnesmässiga utveckling.

En ämneslärarexamen från Linköpings universitet ger dig möjlighet att arbeta både som lärare inom dina ämnen på högstadiet och i årskurs 4-6. Inom både de obligatoriska och fria skolformerna finns dessutom möjlighet att få internutbildning av olika slag. Ofta erbjuder Skolverket i samråd med kommunerna vidareutbildnings- och fortbildningssatsningar.

Ämneslärarutbildningen är även en god ledarskapsutbildning vilket innebär att det finns möjligheter för dig att gå vidare till olika ledningsfunktioner i skolan. När du jobbat några år som lärare kan du söka till Rektorsprogrammet. På egen hand kan man, om man är intresserad, söka sig till fördjupade studier på högre nivå. Linköpings universitet erbjuder exempelvis forskarskolor inom pedagogiskt arbete och olika ämnesdidaktiska fält.

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt