Ämneslärare i årskurs 7–9, 270 hp

Har du en passion för några särkilda ämnen? Då kan du bli specialist och inspiratör för vetgiriga tonåringar på högstadiet.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Att vara ämneslärare i årskurserna 7 till 9 ger dig möjlighet att utveckla dina ämneskunskaper, ditt ledarskap och din sociala förmåga. Utbildningen omfattar fyra eller fyra och ett halvt år, beroende på hur många och vilka ämnen du väljer att kombinera.

Utbildningens innehåll och utlandsmöjligheter

När du söker väljer du ett av ingångsämnena: biologi, engelska, historia, matematik, samhällskunskap, svenska, textilslöjd eller trä-och metallslöjd. Det andra och eventuellt tredje ämnet väljer du under utbildningen.

Vi erbjuder ett brett utbud av ämnen att välja mellan, nedan kan du läsa om vilka ämnen vi erbjuder, möjliga ämneskombinationer och de behörigheter som gäller.

Under utbildningen läser du de två eller tre ämnen som du valt. I ämnesstudierna integreras såväl praktik som ämnesdidaktik och i slutet av din utbildning fördjupar du dig teoretiskt och gör två examensarbeten i något av dina ämnen. 

Utbildningen ger dig också kunskaper som är grundläggande för läraryrket, bland annat genom kurser som till exempel allmän didaktik, utveckling och lärande, ledarskap och konflikthantering och specialpedagogik.

Det finns goda möjligheter till utlandsstudier och som student på Ämneslärarprogrammet har du dessutom möjlighet att samla och synliggöra dina meriter med internationellt och globalt fokus och erhålla en ämneslärarexamen med global profil.

Praktik under hela utbildningen

Under hela utbildningstiden har du regelbunden kontakt med skolans vardag, bland annat genom 20 veckors praktik, den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Tillsammans med en handledare, som är verksam och legitimerad lärare inom dina ämnen, förbereder du dig inför din kommande yrkesroll. Under det sista året gör du en längre avslutande VFU.

Placeringar kan förekomma i hela Östergötland samt delar av Småland och Södermanland.

Det här läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Ämnesval och behörigheter
Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Åttor bättre än sitt rykte
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen får du en ämneslärarexamen för att undervisa i årskurs 7-9. I det här jobbet är du ämnesexpert, men också en social och pedagogisk ledare. I en utmanande och kreativ miljö kommer du att bidra till varje elevs sociala och ämnesmässiga utveckling.

En ämneslärarexamen från Linköpings universitet ger dig möjlighet att arbeta både som lärare inom dina ämnen på högstadiet och i årskurs 4-6. Inom både de obligatoriska och fria skolformerna finns dessutom möjlighet att få internutbildning av olika slag. Ofta erbjuder Skolverket i samråd med kommunerna vidareutbildnings- och fortbildningssatsningar.

Ämneslärarutbildningen är även en god ledarskapsutbildning vilket innebär att det finns möjligheter för dig att gå vidare till olika ledningsfunktioner i skolan. När du jobbat några år som lärare kan du söka till Rektorsprogrammet. På egen hand kan man, om man är intresserad, söka sig till fördjupade studier på högre nivå. Linköpings universitet erbjuder exempelvis forskarskolor inom pedagogiskt arbete och olika ämnesdidaktiska fält.

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll