Ämneslärare i årskurs 7–9, 270 hp

Ämneslärare årskurs 7-9, lärare och elev

Har du en passion för några särskilda ämnen? Då kan du bli specialist och inspiratör för vetgiriga tonåringar på högstadiet.

Ämneslärare årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Ämneslärare årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Ämneslärare årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Ämneslärare årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Ämneslärare årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Ämneslärare årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Ämneslärare årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Ämneslärare årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Att vara ämneslärare i årskurserna 7 till 9 innebär att arbeta med elever som är i en spännande fas i livet. Det ger dig möjlighet att utveckla dina ämneskunskaper, ditt ledarskap och din sociala förmåga. 

Välj dina ämnen

Utbildningen omfattar fyra och ett halvt år. Du läser två eller tre ämnen. När du söker väljer du ett ingångsämne, de andra ämnena väljer du under utbildningen. Nedan kan du läsa om möjliga ämneskombinationer och behörigheter. De ämnen vi erbjuder är biologi, fysik, kemi, matematik, teknik, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, engelska, franska, spanska, tyska, svenska, svenska som andraspråk, textilslöjd samt trä- och metallslöjd. Under utbildningen varvas ämnesstudier med kurser i utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kurserna i utbildningsvetenskap ger dig förståelse för skolans och yrkets förutsättningar, exempelvis lärande och utveckling, betygsättning och specialpedagogiska frågor. Genom utbildningen har du regelbunden kontakt med grundskolans vardag i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. I slutet av utbildningen fördjupar du dig i något av dina ämnen genom att göra examensarbeten. För alla studenter finns goda möjligheter till internationellt utbyte.

Pröva dina vingar

Under sista terminen har du din avslutande verksamhetsförlagda utbildning. Du får pröva dina samlade kunskaper och färdigheter fullt ut och ta ett helhetsansvar för alla uppgifter som ingår i läraryrket. Placeringar under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kan förekomma i hela Östergötland samt delar av Småland och Södermanland.

Det här läser du

Utbildningsplan

Vill du veta mer

Ämnesval och behörigheter

Här ser du ämneskombinationer och behörighetskrav för Ämneslärarprogrammet åk 7-9. Du söker till ett ingångsämne. Under första året väljer du ytterligare ett ämne (kombinationen svenska och samhällskunskap) eller två ämnen som går att kombinera med ingångsämnet. Ämneskombinationen avgör hur din studiegång ser ut. Det finns vissa begränsningar i hur du kan kombinera ämnen.

Klicka här för att se vilka ämnesval och behörigheter som gäller (länken öppnas i nytt fönster)

Studentbloggare

Liona Fahlstrom studentbloggare

Liona, ämneslärare i årskurs 7-9

Jag började plugga efter att ha funderat på detta i ca 20 år, eftersom lärarjobbet är det absolut roligaste jobb jag haft. I bloggen skriver jag om studierna, men också hur det är att plugga som äldre och så förstås lite andra tankar om livet.

Läs Lionas blogg

Meritvärde

Antagningsstatistik för tidigare år finns på UHR:s webbplats.

Här hittar du UHR:s statistik

Efter utbildningen

Efter utbildningen får du en ämneslärarexamen för att undervisa i årskurs 7-9. I det här jobbet är du ämnesexpert, men också en social och pedagogisk ledare. I en utmanande och kreativ miljö kommer du att bidra till varje elevs sociala och ämnesmässiga utveckling.

En ämneslärarexamen från Linköpings universitet ger dig möjlighet att arbeta både som lärare inom dina ämnen på högstadiet och i årskurs 4-6. Inom både de obligatoriska och fria skolformerna finns dessutom möjlighet att få internutbildning av olika slag. Ofta erbjuder Skolverket i samråd med kommunerna vidareutbildnings- och fortbildningssatsningar.

Ämneslärarutbildningen är även en god ledarskapsutbildning vilket innebär att det finns möjligheter för dig att gå vidare till olika ledningsfunktioner i skolan. När du jobbat några år som lärare kan du söka till Rektorsprogrammet. På egen hand kan man, om man är intresserad, söka sig till fördjupade studier på högre nivå. Linköpings universitet erbjuder exempelvis forskarskolor inom pedagogiskt arbete och olika ämnesdidaktiska fält.

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt