Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, 90 hp

Utbildningen vänder sig till dig som har goda och relevanta ämneskunskaper och vill bli ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9.

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart

HT 2019, Halvfart, Linköping

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart

VT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart

HT 2020, Halvfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 mars - 15 apr.

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart

VT 2021, Helfart, Linköping

Genom att läsa kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämnesdidaktik och göra verksamhetsförlagd utbildning kompletterar du tidigare högskolestudier till en lärarexamen. Utbildningen ges dels på halvfart distans med start på höstterminen och dels som helfartutbildning med start på vårterminen. I distanskursen sker närundervisning cirka en gång per månad, två dagar per gång, på campus Valla i Linköping. För övrigt studerar du på distans med hjälp av dator. En bärande del är den verksamhetsförlagda utbildningen som innebär 20 veckors praktik där du får chansen att utveckla ditt lärarkunnande på en skola. Arbetar du redan som lärare kan delar av den verksamhetsförlagda utbildningen ske på din egen skola. I annat fall förläggs i möjligaste mån den verksamhetsförlagda utbildningen till hemkommunen eller i närheten. Studierna omfattar kurser kring tema om skola, kunskap och lärande, undervisningen, eleven och läraren. Det finns också möjlighet till studier eller praktik utomlands.

Aktuella ämnen för examen

Aktuella ämnen för examen  är svenska, svenska som andraspråk, engelska, franska, spanska, tyska, matematik, textilslöjd, trä- och metallslöjd, teknik, biologi, fysik, kemi, geografi, religionskunskap samt samhällskunskap. 

I samband med ansökan på www.antagning.se måste aktuellt ämne anges. 

Särskilda behörighetskrav för aktuella ämnen

Biologi – kurser om 90/60/45 hp med relevans för undervisningsämnet t ex cellbiologi, zoologi, ekologi, miljövård, botanik, mikrobiologi, genetik, evolution eller motsvarande.

Kemi - kurser om 90/60/45 hp med relevans för undervisningsämnet t ex oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi och analytisk kemi eller motsvarande.

Fysik - kurser om 90/60/45 hp med relevans för undervisningsämnet. Betoning på tillräcklig omfattning och bredd av fysikkurser för att täcka in fysikens huvudområden inklusive mekanik, elektromagnetism, vågfysik, värmelära, och modern fysik.

Geografi - kurser om 90/60/45 hp med relevans för undervisningsämnet och som innehåller både kulturgeografi och naturgeografi eller motsvarande.

Matematik - kurser om 90/60/45 hp med relevans för undervisningsämnet inklusive matematisk analys eller motsvarande.

Religionskunskap - kurser om 90/60/45 hp med relevans för undervisningsämnet inklusive världsreligionerna eller motsvarande.

Samhällskunskap - kurser om sammanlagt 90 hp med minst 30 hp i statsvetenskap och 30 hp i nationalekonomi samt ytterligare 30 hp i något av dessa ämnen eller i t ex sociologi, utvecklingsstudier, rättsvetenskap eller kulturgeografi eller motsvarande.

Svenska - kurser om sammanlagt 90 hp i litteraturvetenskap och svenska språket/nordiska språk med minst 30 hp i vardera ämne.

Svenska som andraspråk – kurser om 90/60/45 hp i ämnet.

Teknik - kurser om 90/60/45 hp i tekniska ämnen med relevans för undervisningsämnet t ex en ingenjörsexamen.

Textilslöjd/Trä- och metallslöjd - kurser om 90/60/45 hp med relevans för undervisningsämnet.

Engelska/Spanska/Franska/Tyska - kurser om 90/60/45 hp inklusive språkstudier och språkvetenskap, litteratur- och kulturstudier och kontrastiva moment i det aktuella språket. 

Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du behörig att arbeta som lärare i skolan, men du kan även arbeta som pedagog eller utbildare i organisationer, på myndigheter och företag.

Läsa på distans
Visa/dölj innehåll