Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, 90 hp

Utbildningen vänder sig till dig som har goda och relevanta ämneskunskaper och vill bli ämneslärare i gymnasieskolan.

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart

VT 2018, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Genom att läsa kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämnesdidaktik och göra verksamhetsförlagd utbildning kompletterar du tidigare högskolestudier till en lärarexamen. Utbildningen ges både på halvfart distans med antagning på höstterminen och som campusförlagd helfart med start på vårterminen. I distanskursen sker närundervisning sker cirka en gång per månad, två dagar per gång, på campus Valla i Linköping. För övrigt studerar du på distans med hjälp av dator. En bärande del är den verksamhetsförlagda utbildningen som innebär 20 veckors praktik där du får chansen att utveckla ditt lärarkunnande på en skola. Arbetar du redan som lärare kan delar av den verksamhetsförlagda utbildningen ske på din egen skola. I annat fall förläggs i möjligaste mån den verksamhetsförlagda utbildningen till hemkommunen eller i närheten. Studierna omfattar kurser kring tema om skola, kunskap och lärande, undervisningen, eleven och läraren. Det finns också möjlighet till studier eller praktik utomlands.

Aktuella ämnen för examen

Aktuella ämnen för examen med ett ämne är svenska, engelska, franska, spanska, tyska, matematik, teknik, biologi, fysik, kemi, naturkunskap, samhällskunskap samt svenska som andraspråk.

Ämnen som endast kan sökas i kombination med annat ämne är geografi, pedagogik samt sociologi.

I samband med ansökan på www.antagning.se måste aktuellt ämne eller aktuell ämneskombination anges. 

Särskilda behörighetskrav för aktuella ämnen

Biologi – kurser om 90 hp eller 120 hp i biologi där följande områden ska ingå: cellbiologi, zoologi, ekologi, miljövård, botanik, mikrobiologi, genetik, evolution eller motsvarande.

Kemi - kurser om 90 hp eller 120 hp i kemi där följande områden ska ingå: allmän kemi, oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi och analytisk kemi eller motsvarande.

Fysik - kurser om 90 hp eller 120 hp med relevans för undervisningsämnet fysik. Betoning på tillräcklig omfattning och bredd av grundläggande fysikkurser för att täcka in fysikens huvudområden till exempel mekanik, elektromagnetism, vågfysik, värmelära, och modern fysik.

Naturkunskap - kurser om 90 hp eller 120 hp i tre naturvetenskapliga ämnen, varav minst 30 hp i biologi och 30 hp i kemi. Resterade poäng i fysik eller geovetenskap.

Matematik - kurser om 90 hp eller 120 hp där följande områden ska ingå: flervariabelanalys och diskret matematik eller motsvarande.

Teknik - kurser om 90 hp eller 120 hp i tekniska ämnen t ex en civilingenjörsexamen.

Geografi - kurser om 90 hp eller 120 hp i geografi som innehåller både kulturgeografi och naturgeografi eller motsvarande.

Samhällskunskap - kurser om 120 hp med minst 60 hp i statsvetenskap och 30 hp i nationalekonomi (eller 60 hp i statsvetenskap och 60 hp i nationalekonomi) samt ytterligare 30 hp i något av dessa ämnen eller i t ex sociologi, utvecklingsstudier, rättsvetenskap eller kulturgeografi eller motsvarande.

Pedagogik - kurser om 90 hp eller 120 hp i ämnet med djup samt med relevans för undervisningsämnet.

Sociologi - kurser om 90 hp eller 120 hp i ämnet med djup samt med relevans för undervisningsämnet.

Svenska - kurser om 120 hp i litteraturvetenskap och svenska språket/nordiska språk med minst 30 hp i vardera ämne.

Engelska/Spanska/Franska/Tyska/Svenska som andraspråk - kurser om 90 hp eller 120 hp i ämnet inklusive fördjupningsnivå och med relevans för undervisningsämnet.

Utbildningsplan

Vill du veta mer

En viktig förebild

Yrkeslärare

Som yrkeslärare för du dina kunskaper vidare och blir ofta en förebild för dina elever. 

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.

Efter utbildningen

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du behörig att arbeta som lärare i skolan, men du kan även arbeta som pedagog eller utbildare i organisationer, på myndigheter och företag.

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.