Specialistsjuksköterska hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp

Specialistsjuksköterskan med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar arbetar både förebyggande och med omvårdnad och behandling av barn och ungdom.

Barnsjuksköterskans ansvar omfattar såväl barnsjukvård som barn- och skolhälsovård för åldrarna 0-18 år. Som barnsjuksköterska kan du t ex arbeta på sjukhus, i hemsjukvård, på barnavårdscentral eller som skolsköterska.

Utbildningen tillämpar problembaserat lärande, PBL, och innehåller både teoretiska och praktiska studier. Förutom huvudämnet omvårdnad ingår medicinsk vetenskap och beteendevetenskap. Även interprofessionell kompetens, internationella förhållanden och förbättringsarbete studeras.

I slutet av utbildningen genomför du ett självständigt arbete som leder till yrkesexamen alternativt yrkesexamen och magisterexamen. Undervisningen sker på halvfart och är förlagd till både Linköping och Norrköping. Mellan de bägge städerna kan du utan kostnad åka universitetets campusbuss.

Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs på Universitetssjukhuset i Linköping/Motala och Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Vid Barn- och ungdomssjukhuset i Linköping finns det möjligt att fördjupa sig i bland annat modern neonatal intensivvård, onkologi, barnkirurgi och diabetes. Verksamhetsförlagd utbildning kan genomföras i hemlandstinget om lämplig plats kan beredas där. I utbildningen ingår sammanlagt 42 dagars VFU.