Specialistsjuksköterska hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp

Specialistsjuksköterskan med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar arbetar både förebyggande och med omvårdnad och behandling av barn och ungdom.

Specialistsjuksköterska hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp

HT 2017, Deltid 50%, Norrköping

Ansök

Barnsjuksköterskans ansvar omfattar såväl barnsjukvård som barn- och skolhälsovård för åldrarna 0-18 år. Som barnsjuksköterska kan du t ex arbeta på sjukhus, i hemsjukvård, på barnavårdscentral eller som skolsköterska.

Utbildningen tillämpar problembaserat lärande, PBL, och innehåller både teoretiska och praktiska studier. Förutom huvudämnet omvårdnad ingår medicinsk vetenskap och beteendevetenskap. Även interprofessionell kompetens, internationella förhållanden och förbättringsarbete studeras.

I slutet av utbildningen genomför du ett självständigt arbete som leder till yrkesexamen alternativt yrkesexamen och magisterexamen. Undervisningen sker på halvfart och är förlagd till både Linköping och Norrköping. Mellan de bägge städerna kan du utan kostnad åka universitetets campusbuss.

Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs på Universitetssjukhuset i Linköping/Motala och Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Vid Barn- och ungdomssjukhuset i Linköping finns det möjligt att fördjupa sig i bland annat modern neonatal intensivvård, onkologi, barnkirurgi och diabetes. Verksamhetsförlagd utbildning kan genomföras i hemlandstinget om lämplig plats kan beredas där. I utbildningen ingår sammanlagt 42 dagars VFU.

Söka tjänstledighet för utbildning

För att öka möjligheten att planera och bevilja tjänstledighet för studier behöver arbetsgivaren få information om dina önskemål så fort som möjligt. Om du informerar din chef redan i samband med att du söker en utbildning ökar möjligheterna att tjänstledighet beviljas om du antas till programmet. 

Ladda ner blankett för tjänstledighet för studier

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.