Avancerad specialistsjuksköterska inriktning kirurgisk vård, 60 hp

Ingen antagning kommer att ske till VT 2018. 

Inom sjukvården finns det ett stort behov av denna nya sjuksköterskegrupp med högre kompetens för att kunna bedriva högspecialiserad vård. Kvalificerade sjuksköterskor kommer att kunna genomföra en stor del av det pre- och postoperativa arbetet som i dag utförs av läkare. De nya specialistsjuksköterskorna kommer att bidra till att patienters ökade krav på kontinuitet och tillgänglighet kan tillgodoses.

Som student kommer du, inom den avancerade specialistsjuksköterskans verksamhetsområde, utveckla en fördjupad pedagogisk kompetens för att kunna planera, kvalitetssäkra och samordna undervisning, mentorskap och ledarskap, men även uppnå hög interprofessionell kompetens för att bedriva god samordning och ett gott samarbete över professionsgränser.

Det huvudsakliga ämnesområdet är omvårdnad med inriktning mot kirurgisk verksamhet. Fördjupning och integrering med medicinsk vetenskap är en kontinuerlig process och genomförs med ökad progression.

Som avancerad specialistsjuksköterska är du expert inom kirurgisk omvårdnad, ger stöd till kollegor, patienter och närstående samt har kompetens och beredskap för uppdrag som lärare, forskare, ledare och organisationsutvecklare.

Din kompetens innefattar en utökad och fördjupad kunskap för att, inom ett väl avgränsat område, självständigt kunna ansvara för att lösa komplexa vårdproblem. Du kommer också att utveckla omfattande kunskaper och förmåga att stimulera till förbättring av kirurgisk vård och utveckling av evidensbaserad omvårdnad och förmåga att utvärdera praxis samt förmåga att inom lagstadgade och professionella gränser utveckla nya professionella roller.

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år. Visa/dölj innehåll

Utbildnings- och programplan Visa/dölj innehåll

Karriär och framtid Visa/dölj innehåll

Utbildningen ger möjlighet till en ny karriärväg med tydliga uppdrag, utbildningskrav, ansvar och löneutveckling för sjuksköterskor som vill stanna kvar i det kliniska arbetet samtidigt som en akademisk examen (masternivå) erhålls. Det individuella utbildningsbehovet kan anpassas till de framtida uppgifterna.

Som avancerad specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård arbetar du inom sluten eller öppen specialiserad kirurgisk vård och har en särskild kompetens inom ett specifikt kirurgiskt vårdområde.

En avancerad specialistsjuksköterska kan beroende på sitt uppdrag ha egna konsultationer, göra bedömningar pre- och post operativt samt ansvara för in- och utskrivning m.m. Möjligheterna är många och de kan utvecklas inom den egna verksamheten efter behov. Med sjuksköterskor som har kompetens för avancerade uppgifter kan vårdkedjan också effektiviseras.