Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, 60 hp, 60 hp

Specialistsjuksköterskan med inriktning mot psykiatrisk vård arbetar med omvårdnad i alla vårdsituationer där människor lider av psykisk ohälsa.  

Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, 60 hp, 60 hp

HT 2017, Deltid 50%, Jönköping

Ansök

Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, 60 hp, 60 hp

HT 2017, Deltid 50%, Linköping

Ansök

Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, 60 hp, 60 hp

HT 2017, Deltid 50%, Ortsoberoende

Ansök

Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, 60 hp, 60 hp

HT 2017, Deltid 50%, Karlstad

Ansök

Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, 60 hp, 60 hp

HT 2017, Deltid 50%, Örebro

Ansök

Vården blir allt mer specialiserad och specialistsjuksköterskan har en bred kunskap som möter detta behov. Psykiatrisjuksköterskan kan arbeta såväl i sluten som i öppen psykiatrisk vård men efterfrågas allt mer även i somatisk vård, äldrevård, skolhälsovård, kommunal omsorg och av privata vårdgivare. Arbetet innebär att initiera och ansvara för omvårdnad, patientsäkerhetsarbete, förbättringsarbete och kvalitetsutveckling. Utbildningen genomsyras av ett kritiskt förhållningssätt och beredskap för ett livslångt lärande.

Programmet drivs av Linköpings universitet i samarbete med Karlstads universitet, Hälsohögskolan i Jönköping samt Örebro läns landsting. Utbildningen tillämpar problembaserat lärande, PBL. Stor vikt läggs vid verksamhetsförlagda studier och självstyrt lärande. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i vissa kurser och sker i första hand i Östergötlands, Värmlands, Jönköpings och Örebro län. VFU kan även genomföras i hemlandstinget om en lämplig plats kan beredas där. Sammanlagt ingår cirka 48 dagars VFU i utbildningen.

Omvårdnadsvetenskap med inriktning mot psykiatrisk vård är utbildningens huvudsakliga ämnesområde. Dessutom ingår medicinsk vetenskap och beteendevetenskap.

Söka tjänstledighet för utbildning

För att öka möjligheten att planera och bevilja tjänstledighet för studier behöver arbetsgivaren få information om dina önskemål så fort som möjligt. Om du informerar din chef redan i samband med att du söker en utbildning ökar möjligheterna att tjänstledighet beviljas om du antas till programmet. 

Ladda ner blankett för tjänstledighet för studier

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.