Specialistsjuksköterska anestesisjukvård, 60 hp

Under anestesi påverkas patientens fysiska och psykiska tillstånd och de naturliga försvarsmekanismerna reduceras. Det gör att specialistsjuksköterskan med inriktning anestesisjukvård får ett stort ansvar för patientens omvårdnad. 

Specialistsjuksköterska anestesisjukvård, 60 hp

HT 2017, Heltid 100%, Jönköping

Ansök

Specialistsjuksköterska anestesisjukvård, 60 hp

HT 2017, Heltid 100%, Linköping

Ansök

En anestesisjuksköterska planerar och handlägger patientens vård före, under och efter operation, både självständigt och i samråd med andra personalgrupper. Det innebär ansvar för att övervaka och utföra lokal och generell anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter. Anestesisjuksköterskan ska också kunna använda sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Utbildningen tillämpar problembaserat lärande, PBL. Omvårdnadsvetenskap är det huvudsakliga ämnesområdet. Dessutom ingår medicinsk vetenskap. Även interprofessionell kompetens, genusmedvetenhet, internationella förhållanden och förbättringsarbete behandlas under utbildningen.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i alla kurser och sker i första hand i Östergötlands län. VFU kan även genomföras i hemlandstinget om en lämplig plats kan beredas där. I utbildningen ingår sammanlagt cirka 60 dagars VFU.

Söka tjänstledighet för utbildning

För att öka möjligheten att planera och bevilja tjänstledighet för studier behöver arbetsgivaren få information om dina önskemål så fort som möjligt. Om du informerar din chef redan i samband med att du söker en utbildning ökar möjligheterna att tjänstledighet beviljas om du antas till programmet. 

Ladda ner blankett för tjänstledighet för studier

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.