Specialistsjuksköterskan med inriktning hjärtsjukvård arbetar med omvårdnad i både det akuta skedet och inom öppenvård för patienter som drabbats av hjärtsjukdom och deras närstående.

Som specialistsjuksköterska med inriktning hjärtsjukvård har du en viktig roll och specialistkompetens för att säkerställa att personer som drabbats av hjärtsjukdom får en säker, personcentrerad och evidensbaserad omvårdnad under hela sjukdomsförloppet. Du jobbar i samverkan med övriga medlemmar i vårdteamet runt patienten och över klinikgränser.

Som specialistsjuksköterska med inriktning hjärtsjukvård behöver du behärska digital teknik och kan med din utökade vetenskapliga kompetens och det kliniknära arbetet bidra med kvalitetsutveckling av vården genom att identifiera och genomföra olika förbättringsarbeten.

Programmet har en stark klinisk förankring som tar utgångspunkt i den internationella och nationella vårdvetenskapliga forskningen som bedrivs vid Medicinska fakulteten.

Programmet är huvudsakligen campusbaserat men vissa kurser kommer delvis bedrivas på distans. Vanligtvis är den campusbaserade verksamheten förlagd till 2 dagar varannan vecka varvad med 3 dagars egna studier varannan vecka. Studietakten kommer vara halvfart under 2 år och programmet omfattar 60 hp. Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) utgör totalt 7,5 hp och genomförs under termin 2–4. Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnadsvetenskap som integreras med medicinsk vetenskap. Vissa kurser samläses helt eller delvis med andra specialistsjuksköterskeprogram. Programmets pedagogiska grundsyn baseras på problembaserat lärande. 
 

Utbildningsplan

Karriär och forskning

Efter utbildningen

Rollen som specialistsjuksköterska med inriktning hjärtsjukvård är en efterfrågad kompetens i den kliniska verksamheten, såväl i Sydöstra sjukvårdsregionen som nationellt. Det finns en brist på specialistsjuksköterskor med inriktning hjärtsjukvård och kompetensen efter genomgången utbildning efterfrågas från kardiologiska kliniker. Kompetensen förväntas också komma behövas inom mer generell medicinsk- och geriatrisk vård, inom avancerad hemsjukvård och kommunal vård. 

Forskning

Forskningen som bedrivs vid lärosätet innefattar akuta och kroniska kardiologiska tillstånd, samt olika aspekter på hur patienter och närstående påverkas av sjukdom och ohälsa. 

Vid Medicinska fakulteten finns en mycket aktiv forskning inom hjärtsjukvård avseende både omvårdnad och medicinsk vetenskap. Majoriteten av lärare som kommer undervisa i programmet är disputerade sjuksköterskor och läkare eller doktorander från dessa professioner. 

Tidigarelagd ansökningsomgång

Tidigarelagd ansökningsomgång

Ansökan - vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY)

Ansökningsperioden för programmen till barnmorska och specialistsjuksköterska är tidigare än för övriga program som startar på hösten. Det är för att underlätta för de kliniska verksamheterna och för att du som student ska få ditt antagningsbesked så tidigt som möjligt.

Programmen går under ordinarie terminstider, men du måste ansöka mellan 15 februari–15 mars via antagning.se.

Viktiga datum (antagning.se)

Terminstider vid Linköpings universitet

Söka tjänstledighet för utbildning

För att öka möjligheten att planera och bevilja tjänstledighet för studier behöver arbetsgivaren få information om dina önskemål så fort som möjligt. Om du informerar din chef redan i samband med att du söker en utbildning ökar möjligheterna att du får tjänstledigt om du blir antagen till programmet.

Blankett för att ansöka om tjänstledighet för studier (pdf)

Relaterat