Specialistsjuksköterska kirurgisk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård arbetar i specialiserad vård med omvårdnad vid akuta och komplexa kirurgiska tillstånd.

Specialistsjuksköterska kirurgisk vård, 60 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Specialistsjuksköterskan bedömer och övervakar vitala funktioner vid perioperativ vård inom alla opererande verksamheter. Arbetet kan vara inriktat på till exempel ortopedi, urologi, thorax/kärlkirurgi gastroenterologi, gynekologi, neurokirurgi, eller plastikkirurgi. Det innebär också att initiera och ansvara för omvårdnad, patientsäkerhetsarbete, förbättringsarbete och kvalitetsutveckling.

Utbildningen genomsyras av ett kritiskt förhållningssätt och beredskap för ett livslångt lärande.

Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet tillämpar problembaserat lärande (PBL). Stor vikt läggs vid verksamhetsförlagda studier och självstyrt lärande. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller fältstudier ingår och sker i första hand i Östergötland, men kan även genomföras i hemlandstinget om en lämplig plats kan beredas där. I utbildningen ingår cirka 24 dagars VFU och 6 fältstudiedagar.

Omvårdnadsvetenskap med inriktning mot kirurgisk vård är utbildningens huvudsakliga ämnesområde. Dessutom ingår medicinsk vetenskap och beteendevetenskap.

Ingen antagning HT2019
Visa/dölj innehåll

OBS: Ingen kurs startar höstterminen 2019 och ingen antagning kommer att ske.

Information om kommande kursstarter kommer VT2020.

Utbildnings- och programplan
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Söka tjänstledighet för utbildning

För att öka möjligheten att planera och bevilja tjänstledighet för studier behöver arbetsgivaren få information om dina önskemål så fort som möjligt. Om du informerar din chef redan i samband med att du söker en utbildning ökar möjligheterna att tjänstledighet beviljas om du antas till programmet. 

Ladda ner blankett för tjänstledighet för studier
Visa/dölj innehåll

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.
Visa/dölj innehåll