Specialistsjuksköterska medicinsk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterskor med inriktning mot medicinsk vård arbetar med specifik omvårdnad vid akuta och kroniska komplexa medicinska tillstånd i sluten eller öppen specialiserad vård. Specialistsjuksköterskan ska ha kompetens att leda och planera omvårdnadsarbetet och göra självständiga bedömningar utifrån evidensbaserad kunskap. I ansvarsområdet ingår även kvalitetsutveckling av patientsäkerhet och vårdarbetet på arbetsplatsen.

 

Specialistsjuksköterska medicinsk vård, 60 hp

HT 2017, Deltid 50%, Linköping

Ansök

Specialistsjuksköterskans arbete kan vara inriktat mot till exempel neurologi, endokrinologi, gastroenterologi, infektionssjukvård, kardiologi, lungmedicinsk vård, neurologi eller reumatologi. Arbetet innebär att initiera och ansvara för specifik omvårdnad och vara en resurs för kollegor i det dagliga arbetet.

I ansvaret som specialistsjuksköterska ingår att kunna ansvara för genomförandet av förbättringsarbete och kvalitetsutveckling av vården på evidensbaserad grund. Utbildningen genomsyras av ett kritiskt förhållningssätt och beredskap för ett livslångt lärande.

I arbetet med patientsäkerhet ingår att främja patienters och anhörigas delaktighet genom undervisning och god kommunikation.

Omvårdnadsvetenskap med inriktning mot medicinsk vård är utbildningens huvudsakliga ämnesområde. Dessutom ingår medicinsk vetenskap och beteendevetenskap.

Utbildningen sker på halvfart och är till största delen förlagd i Linköping. Problembaserat lärande, PBL, tillämpas och stor vikt läggs vid självstyrt lärande. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller fältstudier, ingår och sker i första hand i Östergötland men kan även genomföras i annat landsting om en lämplig plats kan beredas där. I utbildningen ingår totalt cirka 24 dagar VFU och cirka 2 fältstudiedagar.

Söka tjänstledighet för utbildning

För att öka möjligheten att planera och bevilja tjänstledighet för studier behöver arbetsgivaren få information om dina önskemål så fort som möjligt. Om du informerar din chef redan i samband med att du söker en utbildning ökar möjligheterna att tjänstledighet beviljas om du antas till programmet. 

Ladda ner blankett för tjänstledighet för studier

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.