Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar omvårdnadsarbetet i teamet. 

 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

VT 2021, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

HT 2021, Helfart, Norrköping

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

VT 2022, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Medicinsk vetenskap och mänsklig kommunikation

Helhetssyn på människan, goda kunskaper i omvårdnad, medicinsk vetenskap, förbättringsarbete och ledarskap är det som utmärker LiU:s sjuksköterskeprogram i Linköping och Norrköping.  I fokus ligger hälsofrämjande aktiviteter för att behålla hälsa och lindra lidande. Du erhåller kunskaper för att kunna genomföra personcentrerad vård som är säker och använda dig av tillgänglig hälso- och sjukvårdsinformatik, för att kunna verka inom samhällets olika vårdformer. Vid programmet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Du tar ett eget ansvar för ditt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna.

Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer din utveckling av professionell kompetens, samt förbereder dig för interprofessionellt teamarbete och samverkan i din kommande yrkesutövning.

Programmets upplägg

Programmet är indelat i kurser i huvudämnet omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap. Inom omvårdnadsvetenskap är människa, hälsa, omvårdnad, miljö, etik och sjuksköterskans kärnkompetenser centrala begrepp. Andra ämnen som också ingår i omvårdnadsvetenskap är kommunikation, pedagogik, psykologi och ledarskap.

Inom medicinsk vetenskap studerar du t ex människokroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomar, farmakologi, läkemedelsberäkning och kliniskt kemiska och fysiologiska undersökningar i relation till personcentrad vård.

I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under samtliga terminer. Här träffar du vårdtagare med olika hälsoproblem och du får träna på kommunikation och utveckla omvårdnadshandlingar och ditt professionella förhållningssätt. På centrum för färdighetsträning (Clincium) övar och förbereder du dig inför VFU genom färdighetsträning och simulering genom att använda simulatorer, exempelvis SimMan® – en ”docka” som kan programmeras för olika sjukdomstillstånd.

Det här läser duVisa/dölj innehåll

MeritvärdeVisa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Du behövs

Som sjuksköterska kan du arbeta både i Sverige och internationellt. Du kan också välja att läsa vidare och få specialistutbildning inom till exempel intensivvård, operationssjukvård, anestesisjukvård, distriktssjukvård och psykiatrisk vård, eller bli barnmorska.

 

Röster om programmetVisa/dölj innehåll

Emeli – Sjuksköterskestudent

Emeli Jonsson Sandh läser till sjuksköterska i Norrköping. Hör henne berätta varför hon valde att studera vidare vid LiU.

Anna – Sjuksköterskestudent

Anna Adlercreutz läser på Sjuksköterskeprogrammet i Linköping. Hör henne berätta om hur utbildningen är och vad hon har för planer för framtiden.

ArtiklarVisa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmetVisa/dölj innehåll