Masterprogrammet i Arbetsterapi / Folkhälsovetenskap / Fysioterapi / Logopedi / Medicinsk pedagogik / Omvårdnadsvetenskap, 120 hp

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med kvalitetsutveckling av en hälsoinriktad hälso- och sjukvård.

Masterprogrammet i Arbetsterapi / Folkhälsovetenskap / Fysioterapi / Logopedi / Medicinsk pedagogik / Omvårdnadsvetenskap, 120 hp

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Samtidigt som du fördjupar dig i din egen profession och ditt huvudområde utbyter du kunskaper från studenter med andra professioner. Det gör att du utvecklar både den professionella och interprofessionella kompetensen som krävs för att kunna initiera och leda utvecklingsarbete för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar.

Programmet innehåller kurser som läses integrerat över ämnesgränserna och ämnesspecifika kurser inom respektive huvudområde. Varje student skriver en individuell studieplan, har en egen mentor att diskutera sina studieval med och för en portfolio som dokumenterar och visar kunskapsutvecklingen inom huvudområdet.

Programmet är tvåårigt och leder till en masterexamen, men efter ett år är det möjligt att ta ut en magisterexamen. Den som redan har magisterkompetens kan ansöka om att få tillgodoräkna sig första året och börja på år två.

Masterexamen uppnås efter 120 hp, varav minst 90 hp på avancerad nivå och minst 60 hp av dessa inom huvudområdet, inklusive 30 hp examensarbete.

Magisterexamen uppnås efter 60 hp, varav minst 45 hp på avancerad nivå och minst 30 hp av dessa inom huvudområdet, inklusive 15 hp examensarbete.

Linköping är den huvudsakliga studieorten, men kurser kan också ges i Norrköping. En del kurser samordnas med andra lärosäten och kan förekomma på engelska eller som webbaserade kurser. De flesta av programmets kurser ges även som fristående kurser.

Kurser

Obligatoriska kurser

  • Introduktionskursen i Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande, 7,5 hp
  • Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I och II (7,5 hp vardera)
  • Förbättringsarbete 7,5 hp
  • Examensarbete inom respektive huvudområde 15hp/30hp

Valbara kurser som läses integrerat över ämnesgränserna

  • Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö 7,5 hp
  • Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7,5 hp
  • Implementering, 7,5 hp
  • Organisera och leda för hälsa i arbetsliv och välfärdssystem, 7,5 hp

Ämnesspecifika kurser

Inom varje huvudområde finns valbara ämneskurser.

Läs mer om inriktningarna

Efter utbildningen

Efter utbildningen

Efter utbildningen ska du kunna tillämpa hälsofrämjande förhållningssätt, implementera, utveckla och leda förbättringsprocesser i en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård. Du kan arbeta som bland annat verksamhetsutvecklare, projektledare, utvecklingsledare, processledare eller kvalitetsutvecklare i landsting, kommuner, företagshälsovård och annan privat hälso- och sjukvård samt med undervisning inom hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar.

Programmet är knutet såväl till verksamhetsutveckling som till forskning och förbereder även för forskarutbildning.

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.

Artiklar om utbildningen

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.