Samtal om universitetet i 140 km/h!

Tillsammans med engagerade gäster diskuterade vi universitetets betydelse ombord på tåget mellan Stockholm – Norrköping – Linköping. Frågorna var många och svaren inspirerande.

Avsnitt 1: Vad ger universitetet mig och samhället?

Vad ger egentligen en utbildning? Vilken roll spelar universitetet? Hur bildas kunskap? Och hur motverkar vi faktaresistens?

Det är några av frågorna som innovatören Sofie Lindholm, grävande journalisten My Vingren och läraren Mandus Pettersson diskuterar i Tågtalks avsnitt 1. Programledare är Aida Paridad.

Avsnitt 2: Vad styr valet av vidare studier och vilken kunskap behöver vi i framtiden?

Vad styr valet av utbildning och universitet? Vilken kunskap behövs i framtiden? Vad bör jag utbilda mig till för att inte konkurreras ut av AI? Vilken betydelse har bildning för social inkludering?

Möt beteendeekonomen Gustav Tingshög, robotutvecklaren Sofia Thunberg och David Ekholm, postdoktor i socialt arbete. Programledare är Aida Paridad.


Sofie Lindblom

Sofie Lindblom, civilingenjör, entreprenör och innovationsexpert

Behöver entreprenörer en akademisk examen?
Utöver titel och jobb, vad ger egentligen en utbildning?

Sofie Lindblom är civilingenjör i medieteknik från Linköpings universitet. Efter bland annat ett studieår i Singapore och ett sommarjobb som studentambassadör på Spotify landade hon jobbet som Global Innovation Manager på Spotify direkt efter examen. Snart fick hon dock ett nytt erbjudande som hon inte kunde motstå. Idag är Sofie vd för Ideation360 och jobbar med sin absoluta passion: innovation. Att inspirera fler tjejer att välja en teknikutbildning är en hjärtefråga för Sofie. Hon har bland annat engagerat sig i föreningen Womengineer och hållit ett TEDx Talk med rubriken ”IT girls are the new it girls”.
 

David Ekholm

David Ekholm, postdoktor i socialt arbete

Har bildning betydelse för social inkludering? 
I så fall, bidrar bildning och dess institutioner också till segregation?

David Ekholm forskar om hur idrott beskrivs och används som ett sätt att hantera sociala problem. Han studerar hur offentliga aktörer och civilsamhälle arbetar tillsammans och hur ungdomar fostras till att bli goda och inkluderade medborgare, särskilt unga i socialt utsatta områden. I sitt pågående forskningsprojektet ”Idrott som en väg till social inkludering: styrning genom demokratisk fostran och organisatorisk samverkan” studerar David hur olika samhällsaktörer, till exempel idrottsföreningar och välgörenhetsorganisationer, agerar tillsammans med offentliga aktörer såsom kommun, polis och andra myndigheter.
Sofia Thunberg Foto: Ove Karlsson

Sofia Thunberg, student, robotutvecklare och kognitionsvetare

Vad bör man utbilda sig till, när robotar och AI tar över mänskliga jobb?
Vilka yrken är framtidssäkrade?

Sofia Thunberg är säker: robotar kommer att ta över många av de jobb som människor utför idag. Yrken som kräver empati är de som står längst ifrån att bli robotiserade, men det hindrar inte att det redan finns robotar som fungerar som till exempel psykologer. Sofia menar också att robotar blir allt mer lika människor. De kan utföra allt fler sysslor, såväl i arbetslivet som i hemmiljö, och ofta är robotarnas yttre förhållandevis människolikt. De har huvud, armar och ben, vilket inte beror på någon teknisk nödvändighet, utan är en följd av att samhället är uppbyggt utifrån den mänskliga kroppen. 

Gustav Tinghög

Gustav Tinghög, biträdande professor i beteendeekonomi

Hur fattar vi människor våra beslut?
Vad styr valet av utbildning, till exempel?

Gustavs forskning handlar om hur intuition och analytiskt tänkande påverkar vardagligt beslutsfattande. Hur kan vi förstå individers beslutsfattande? Psykologiska teorier om två olika tankesystem som ständigt interagerar – det snabba intuitiva "System 1" och det långsamma reflekterande "System 2" – har på senare år fått stor uppmärksamhet. Men hur, när och varför skiljer sig intuitivt beslutsfattande från mer analytiskt beslutsfattande? Den frågan är en del av Gustavs forskning.

My Vingren

My Vingren, journalist, researcher och dramatiker

Hur kan vi motverka spridning av felaktiga fakta, näthat och propaganda? 
Vilken roll spelar universitet och forskning för ditt arbete som journalist?

My Vingren fick tillsammans med Expressen och Researchgruppen Grävande Journalisters pris Guldspaden 2014 för avslöjandet kring det anonyma hatet på Internet. Samma år blev hon nominerad till Stora Journalistpriset. Det är bara ett av många avslöjande och grävande uppdrag som My tagit sig an och blivit uppmärksammad för. Hon har också arbetat för Uppdrag Granskning och skrivit i tidskriften Granta. My tar med sina tankar kring faktaresistens, kritiskt tänkande och demokrati – med koppling till näthat och det gehör som extrema grupper får via forum som Avpixlat, men också i mer “accepterade” digitala kanaler.
Mandus Pettersson

Mandus Pettersson, lärare i årskurs 4-6

Vad är kunskap och hur tillförskaffar vi oss den?
Hur motverkar vi faktaresistens hos skolelever?
  

Mandus Pettersson är en mångsysslande lärare med stor erfarenhet av att vägleda och samarbeta med människor. Han undervisar just nu i matematik och engelska, samt är mentor för en klass i årskurs 6. Mandus funderar mycket på vilket ansvar han har för vilken kunskap eleverna får till sig och hur han kan motverka faktaresistens. Han har även varit bedömare i en pilotutvärdering av förskollärar– och grundlärarutbildningar.


Aida Paridad Foto: Emilia Bergmark Jiménez

Aida Paridad, filmproducent, regissör och programledare

Vår moderator Aida Paridad är en samhällsengagerad och passionerad kommunikatör med filmproduktion och research som några av sina specialiteter. Sin akademiska bakgrund och utbildning inom kriminologi använder hon inte minst för att förklara och beskriva fenomen som skapar normer och avvikelser. Ämnen som rör inkludering, demokrati, kommunikation och mångfald är särskilt viktiga för Aida och hon är också väl insatt i hur representation har en avgörande roll i hur vi människor ser oss själva gentemot våra medmänniskor och vår omvärld. Många och varierade arbets- och livserfarenheter, har gjort Aida till en unik, pedagogisk och underhållande talare och utbildare.


Agnes Matsdotter

Agnes Matsdotter uppträder!

Artisten Agnes Matsdotter spelar akustiska versioner av sina låtar tillsammans med gitarristen Axel Tegnered.

Valla Skivgarde

Valla Skivgarde spelar!

Valla Skivgarde är en DJ-förening med studenter från Linköping som grundades 2009 och står bakom bland annat Valla House Party, klubbkoncept på LiU, och Valla Rave, en utomhuskonsert som arrangeras i Linköping varje år.