Samtidens frågor har inga enkla svar. Därför har vi bestämt oss för att förse våra studenter med kunskap som svarar mot aktuella behov, samtidigt som vi tar höjd för framtida utmaningar.

Här hittar du LiU:s utbildningar

Typ