Visa/dölj innehåll

Samtidens svåraste frågor har inga enkla svar. Därför finns Tipspromenadpodden! Här diskuterar vår expertpanel de olika ämnena i Världen svåraste tipspromenad. Vi pratar om klimat, AI, robotisering, demokrati, identitet och allt annat som vi brottas med idag.

 

Medverkande i Tipspromenadens expertpanel

Medverkande i tipspromenadpodden - Patrik Hadenius, Sara Liin, Lars-Åke Levin och Gerhard Andersson

Moderator för Tipspromenadpodden är Patrik Hadenius, journalist och språkvetare. Patrik är vd och chefredaktör på Forskning & Framsteg.

Sara Liin är biträdande universitetslektor och tillhör Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Hon forskar om hjärtat och hjärtrytm.

Lars-Åke Levins huvudfokus är ekonomiska utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård samt prioriteringsfrågor, läkemedelsmarknaden och ersättningssystem.

Gerhard Andersson fokuserar på hur psykologisk behandling fungerar och om ohälsa kan behandlas via internet. Gerhard ställer sig frågor som om minska tinnitus med kognitiv beteendeterapi och hur depression behandlas bäst.

Medverkande i tipspromenadpodden - Björn-Ola Linnér och Malin Granath

Björn-Ola Linnér forskar kring politiken för att ställa om samhällen världen över för att hantera klimatförändringar och stimulera global utveckling. En viktig del i forskningen är att utveckla plattformar för analys och dialog.

Malin Granaths forskningsarbete är inriktat på hur IT används och utvecklas av och för människor i organisationer och i samhället i syfte att bidra till en hållbar stadsutveckling.

Medverkande i tipspromenadpodden - Fredrik Löfgren, Inger Erlander Klein och Johan Ölvander

Fredrik Löfgren är robotutvecklare och student i teknisk fysik på Linköpings universitet

Inger Erlander Klein har forskat i reglerteknik. Det handlar om att styra och reglera exempelvis robotar, självkörande bilar eller processer för att använda energi och andra resurser så effektivt som möjligt.

Johan Ölvanders forskning handlar om att effektivisera produktutvecklingsprocessen. Forskningen är industrinära med applikationer som industrirobotar, flygplan och tekniska konsumentprodukter.

Medverkande i tipspromenadpodden - Matilda Wulf, Ingemar Ingemarsson och Andreas Fejes

Matilda Wulf intresserar sig för frågor som har med text, språk och genus att göra. Om språket skapar verkligheten som vi ser den blir det bästa sättet att förstå och förbättra ett samhälle att försöka belysa språket.

Ingemar Ingemarsson är professor emeritus vid ISY (Institutionen för systemteknik) och har startat stiftelsen Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse för förnyelse av utbildning.

Andreas Fejes studerar vuxenutbildning och folkbildning med fokus på marknadisering och medborgarskapande.

Medverkande i tipspromenadpodden - Ulf Melin, Anna Malmqvist och Mattias Arvola

Ulf Melin forskar om hur IT har förändrat våra arbeten och vår vardag. I sin forskning tar han fram de insikter bortom dagens förenklade utvecklings- och förklaringsmodeller som digitaliseringen kräver.

Anna Malmquist möter familjerna bakom heteronormen och undersöker deras liv och tittar på regnbågsfamiljers verklighet.

Mattias Arvola undersöker hur människor förstår designen av interaktiva produkter och tjänster. Han studerar både de som brukar tekniken och de som designar den.