Click on any of the theses below to be directly linked to DIVA. There is information about year, ISBN and abstract as well as full text (pdf).

To order theses contact: Maria Hugo-Lindén, maria.hugo-linden@liu.se

1. Stefan Gustafson, Varieties of reading disability.

2. Anna Lundqvist, Cognitive functions in drivers with brain injury: Anticipation and adaptation.

3. Ulf Andersson, Cognitive deafness: The deterioration of phonological representations in adults with an acquired severe hearing loss and its implications for speech understanding.

4. Carin Fredriksson, Att lära sig leva med förvärvad hörselnedsättning sett ur par-perspektiv.

5. Gunnar Lundberg, Sign, Symptoms and Disability Related to the Musculo-Skeletal System.

6. Anette Kjellberg, Participation: Ideology and Everyday Life.

7. Marie Gustavsson Holmström, Föräldrar med funktionshinder: Om barn, föräldraskap och familjeliv.

8. Kersti Samuelsson, Active wheelchair use in daily life.

9. Marie Jansson, Två kön eller inget alls: Politiska intentioner och vardagslivets realiteter i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

10. Per-Olof Bergemalm, Audiological and cognitive long-term sequelae from closed head injury.

11. Martin Molin, Att vara i särklass: Om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan.

12. Kajsa Jerlinder, Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder: Dilemma kring omfördelning och erkännande.

13. Per-Inge Carlsson, Hearing impairment and deafness: Genetic and environmental factors - interactions - consequences. A clinical audiological approach.

14. Mathias Hällgren, Hearing and cognition in speech comprehension: Methods and applications.

15. Katrin Boström, Living with deteriorating and hereditary disease: Experiences over ten years of persons with muscular dystrophy and their next of kin.

16. Ingrid Thyberg, Disease and disability in early rhematoid arthritis.

17. Staffan Bengtsson, Varför får jag icke följa med dit fram?: Medborgarskapet och den offentliga debatten om dövstumma och blinda 1860-1914.

18. Mary Rudner, Modalities of Mind: Modality-specific and nonmodality-specific aspects of working memory for sign and speech.

19. Henrik Danielsson, Facing the Illusion Piece by Piece: Face recognition for persons with learning disability.

20. Thomas Strandberg, Vuxna med förvärvad traumatisk hjärnskada: Omställningsprocesser och konsekvenser i vardagslivet.

21. Pia Käcker, Nycklar till kommunikation: Kommunikationen mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal.

22. Gunvor Larsson Abbad, Aspergern det är jag: En intervjustudie om att leva med Aspergers syndrom.

23. Anna Levén, Postponed plans: Prospective Memory and Intellectual Disability.

24. Janna Ferreira, Sounds of silence: Phonological awareness and written language in children with and without speech.

25. Tanja Edvardsson, Consequences of brain tumours from the perspective of the patients and of their next of kin.

26. Kerstin Möller, Impact on participation and service for persons with deafblindness.

27. Marie Öberg, Approaches to Audiological Rehabilitation with Hearing Aids : studies on pre-fitting strategies and assessment of outcomes.

28. Maria Yilmaz, Social Interaction and Participation in Activities of Everyday Life Among Persons with Schizophrenia.

29. Örjan Dahlström, Focus on Chronic Disease through Different Lenses of Expertise: Towards Implementation of Patient-Focused Decision Support Preventing Disability.

30. Malin Wass, Children with Cochlear Implants: Cognition and Reading Ability

31. Olga Keselman, Begränsad delaktighet: Ensamkommande barn i tolkmedierade utredningsintervjuer i Sverige.

32. Emelie Rydberg, Deaf people and the labour market in Sweden: Education - Employment - Economy.

33. Kajsa Jerlinder, Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder - En utopi?

34. Helene Hillborg, Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv - brukarens och de professionellas perspektiv. 

35. Anette Sundqvist, Knowing me, knowing you - Mentalization abilities of children who use augmentative and alternative communication. 

36. Per Germundsson, Lärare, socialsekreterare och barn som far illa - om sociala representationer och interprofessionell samverkan.

37. Ulrika Birberg Thornberg, Fats in Mind: Effects of Omega-3 Fatty Acids on Cognition and Behaviour in Childhood.

38. Sif Bjarnason, Jobbet är kommunikation - om användning av arbetshjälpmedel för personer med hörselnedsättning.

39. Margareta Adolfsson, Applying the ICF-CY to identify everyday life situations of children and youth with disabilities.

40. Vendela Zetterqvist, Tinnitus – an acceptance-based approach.

41. Nina Klang, Applicability of the ICF-CY to describe functioning and environment of children with disabilities.

42. Gregor Maxwell, Bringing more to participation. Participation in school activities of persons with disability within the framework of the International Classification of Functioning. 

43. Marita Falkmer, From Eye to Us: Prerequisites for and levels of participation in mainstream schools of persons with Autism Spectrum Conditions.

44. Ylva Dahlin-Redfors, Otosclerosis - clinical long-term perspectives.

45. Hugo Hesser, Tinnitus in Context: A Contemporary Contextual Behavioral Approach.

46. Traci Flynn, Hearing and middle ear status in children and young adults with cleft palate.

47. Iréne Josephson, Utrymme för deltagande: Beslutsprocesser i möten mellan patienter med ospecifika ländryggsbesvär och sjukgymnaster i primärvård.

48. Ann Simmeborn-Fleischer, ”Man vill ju klara sig själv”: Studievardagen för studenter med Asperger syndrom i högre utbildning.

49. Selina Mårdh, Kognitiv erosion och dess betydelse vid Alzheimers sjukdom.

50. Eva Andersson, Hörselscreening av en population med utvecklingsstörning: Utvärdering av psykoakustisk testmetod och av OAE-registrering som komplementär metod.

51. Therése Mineur, Skolformens komplexitet: elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan.

52. Vinaya Manchaiah, Evaluating the process of change: Studies on patient journey, hearing disabilityacceptance and stages-of-change. 

53. Elaine Ng, Cognition in Hearing Aid Users: Memory for Everyday Speech

54. Elisabet Classon, Representing sounds and spellings: Phonological decline and compensatory working memory in acquired hearing impairment.

55. Patrik Arvidsson, Assessment of participation in people with a mild intellectual disability.

56. Elin Hultman, Barnperspektiv i barnavårdsutredningar: med barns hälsa och upplevelser i fokus.

57. Elisabet Sundewall Thorén, Internet Interventions for Hearing Loss- Examining rehabilitation, Self-report measures and Internet use in hearing-aid users.

58. Sushmit Mishra, Exploring Cognitive Spare Capacity: Executive Processing of Degraded Speech. 

59. Johanna Gustafsson, Supported employment i en svensk kontext – förutsättningar när personer med funktionsnedsättning når, får och behåller ett arbete.

60. Amin Saremi, Effects of Specific Cochlear Pathologies on the Auditory Functions: Modelling, Simulations and Clinical Implications.

61. Anna-Karin Axelsson, Children with profound intellectual and multiple disabilities and their participation in family activities.

62. Ulrika Löfkvist, Lexical and semantic development in children with cochlear implants.

63. Cecilia Nakeva von Mentzer, Rethinking Sound: Computer-assisted reading intervention with a phonics approach for deaf and hard of hearing children using cochlear implants or hearing aids.

64. Niklas Rönnberg, Assessing cognitive spare capacity as a measure of listening effort using the Auditory Inference Span Test.

65. Håkan Hua, Employees with Aided Hearing Impairment: An Interdisciplinary Perspective.

66. Lina Magnusson, Prosthetic and Orthotic Services in Developing Countries.

67. Josefine Andin, Dealing with Digits: Arithmetic, Memory and Phonology in Deaf Signers.

68. Shahram Moradi, Time is of the essence in speech perception: Get it fast or think about it.

69. Birgitta Thorslund, Effects of hearing loss on traffic safety and mobility. 

70. Berit Rönnåsen, Aspekter på lärande vid dövblindhet: möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrome.

71. Emelie Norqvist, Memory and communication in typically developing infants and children with Autism Spectrum Disorder: Behavioral and electrophysiological indices. 

72. Cecilia Henricson, Cognitive capacities and composite cognitive skills in individuals with Usher syndrome type 1 and 2.

73. Sarah Granberg, Functioning and Disability in Adults with Hearing Loss - Preparatory studies in the ICF Core Sets for Hearing Loss project.

74. Lisa Kilman, Lost in Translation: Speech recognition and memory processes in native and non-native language perception. 

75. Ann-Charlotte Linton, To include or not to include: Teachers’ social representations of inclusion of students with Asperger diagnosis. 

76. Moa Wahlqvist, Health and People with Usher syndrome.

77. Lena Olsson, Children with mild intellectual disability and their families – needs for support, service utilisation and experiences of support.

78. Hans Erik Frölander, Deafblindness: Theory-of-mind, cognitive functioning and social network in Alström syndrome.

79. Emil Holmer, Signs for Developing Reading: Sign Language and Reading Development in Deaf and Hard-of-Hearing Children.

81. Eline Borch Petersen, Neural and Cognitive Effects of Hearing Loss on Speech Processing.

82. Johanna Norderyd, A biopsychosocial approach to functioning, oral health and specialist dental health care in children with disabilities.

83. Ulrika Englund, Samverkansprojekt, och sen då?: en uppföljande studie av samverkansprocessen kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.

84. Milijana Malmberg, Aural rehabilitation programs for hearing aid users. Evaluating and clinically applying educational programs, supported via telephone 
and/or the internet and professionally guided by an audiologist.

85. Camilla Warnicke, Tolkning vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net: interaktion och gemensamt meningsskapande.

86. Marianne Boström, Vardagslivets aktiviteter. Handlingen som terapeutiskt redskap för personer med svårare psykiska funktionshinder.

87. Antonia Pavli, Creative disability classification systems: The case of Greece, 1990-2015.

88. Not published.

89. Åsa Skagerstrand, Perception of disturbing sounds: Investigations of people with hearing loss and normal hearing

90. Madeleine Sjöman, Peer interaction in preschool: Necessary, but not sufficient:
The influence of social interaction on the link between behavior difficulties and engagement among children with and without need of special suppor

91. Simon Sundström, Prosodic and Phonological Ability in Children with Developmental Language Disorder and Children with Hearing Impairment: In the Context of Word and Nonword Repetition.

92. Peter Molander, From Detection to Intervention Psychological Aspects of Online Hearing Rehabilitation.

93. Frida Lygnegård, Participation in and outside school Self-ratings by Swedish adolescents with and without impairments and long-term health conditions.

94. Marie Matérne, Återgång i arbete efter förvärvad hjärnskada: livskvalitet, möjligheter och hinder.

95. Elisabeth Ingo, Climbing up the hearing rehabilitation ladder.

96. Tomas Boman, Situationen på den svenska arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning: en sekundäranalys om sysselsättning, yrkesnivå, diskriminering, stöd och anpassning för personer med olika typer av funktionsnedsättning.

97. Karin Bertills, Different is cool! Self-efficacy and participation of students with and without disabilities in school-based Physical Education.

98. Helena Stålnacke, Phonological development in children with otitis proneness.

99. Mattias Ehn, Life Strategies, Work and Health in People with Usher Syndrome.

100. Lisa Palmqvist, Time to Plan: How to support everyday planning in adolescents with intellectual disability.

101. Michaela Socher, Reasons for Language: Language and Analogical Reasoning Ability in Children with Cochlear Implants and Children with Typical Hearing.

102. Erik Witte, The development of the Situated Phoneme (SiP) test: A Swedish test of phonemic discrimination in noise for adultpeople with hearing loss.

103. Andreea Micula, Cognition Seen Through the Eyes of Hearing Aid Users: Working Memory Resource Allocation for Speech Perception and Recall.

104. Jonna Nyberg, Förändringar i transportrelaterad välfärd och myndighetsförtroende. En studie om personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall.

105. Satu Turunen-Taheri, Adult patients with severe-to-profound hearing impairment. A clinical, register-based, and interview study.

106. Elin Lundin, Older adults with Dual Sensory Loss: Prevalence, Diagnosis and Rehabilitation Services.

107. Rina Blomberg, Auditory Distraction in ADHD: From Behaviour to the Brain.

108. Elin Karlsson, Assessment of everyday functioning for adults with hearing loss: Development of Hearing and Functioning in Everyday life Questionnaire (HFEQ).

 

 

Disability research