Specialization Development of Basic Skills, Development of Basic Skills in Reading and Writing (1-15 cr), 15 credits (9GF352)

Grundläggande färdigheter i läsning och skrivning, 15 hp

Main field of study

No main field of study

Level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Christina Aminoff

Course coordinator

Christina Aminoff

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
Course offered for Semester Weeks Language Campus VOF
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Autumn 2020) v202034-202103 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Autumn 2020) v202034-202103 Swedish Linköping v
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Autumn 2020) v202034-202103 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Autumn 2020) v202034-202103 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Autumn 2020) v202034-202103 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Autumn 2020) v202034-202103 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Autumn 2020) v202034-202103 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Autumn 2020) v202034-202103 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Autumn 2020) v202034-202103 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Autumn 2020) v202034-202103 Swedish Linköping v
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Autumn 2020) v202034-202103 Swedish Linköping v
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Autumn 2020) v202034-202103 Swedish Linköping v

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course offered for

  • Foreign teacher training, ULV
  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

The following applies to courses that include a compulsory component:

  • If special circumstances prevail, and if it is possible with consideration of the nature of the compulsory component, the examiner may decide to replace the compulsory component with another equivalent component.

If the LiU coordinator for students with disabilities has granted a student the right to an adapted examination for a written examination in an examination hall, the student has the right to it. If the coordinator has instead recommended for the student an adapted examination or alternative form of examination, the examiner may grant this if the examiner assesses that it is possible, based on consideration of the course objectives.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Books

(2016) Läroplan för förskolan Lpfö 98 [Ny, rev. uppl.], reviderad 2016 Stockholm : Skolverket : Wolters Kluwer, 2016

ISBN: 9789138326909

(2019) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019 Sjätte upplagan [Stockholm] : Skolverket, 2019

ISBN: 9789138327500

Alatalo, Tarja, (2016) Läsundervisningens grunder 1. uppl. Malmö : Gleerups, 2016

ISBN: 9789140692092

Doverborg, Elisabet, Pramling Samuelsson, Ingrid, (2012) Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse 4., [rev.] uppl. Stockholm : Liber, 2012

ISBN: 9789147105526

Espenakk, U. Frost, J, Klepstad Farevaag, M., Grove, H., Horn, E., Löge, I. Kristine, G., Solheim, R. & Wagner Å., (2008) Tras. Tidig registrering av språkutveckling. En handbok om språkutveckling hos barn Herning: Special-pedagogisk Förlag
Hagtvet, Bente Eriksen, Häggström, Ingrid, (2004) Språkstimulering 1. uppl. Stockholm : Natur och kultur, 2004

ISBN: 9127722708,9789127722705

Hammar Chiriac, Eva, Einarsson, Charlotta, (2018) Gruppobservationer : teori och praktik Tredje upplagan Lund : Studentlitteratur, 2018

ISBN: 9789144121512

Lundberg, Ingvar, (2008) God skrivutveckling : kartläggning och övningar 1. uppl. Stockholm : Natur och kultur, 2008

ISBN: 9789127412583

Lundberg, Ingvar, Herrlin, Katarina, (2014) God läsutveckling : kartläggning och övningar 3., utök. uppl. Stockholm : Natur & Kultur, 2014

ISBN: 9789127437517

Svensson, Ann-Katrin, (2009) Barnet, språket och miljön : från ord till mening 2., omarb. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144018577

Taube, Karin, (2007) Barns tidiga läsning Stockholm : Norstedts akademiska förlag, 2007

ISBN: 9789172275034

Taube, Karin, (2013) Barns tidiga skrivande 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144095189

Westlund, Barbro, (2012) Att undervisa i läsförståelse : lässtrategier och studieteknik 2., uppdaterade utg. Stockholm : Natur & kultur, 2012

ISBN: 9789127428393

Websites

Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

Additional literature

Books

STN2 Written exam U, G, VG 8 credits
SRE2 Written presentation U, G 2 credits
SRE1 Oral exam U, G 2 credits
OPPO Opponent U, G 1 credits
MRE2 Oral exam U, G 2 credits

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.

Page responsible: Info Centre, infocenter@liu.se